Категории
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Теория и терапия на психичните разтройства
  Теория и терапия на психичните разтройства
Да разбираме децата. Значението на първите три години от живота
  Да разбираме децата. Значението на първите три години от живота
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
Теория и практика на консултирането и психотерапията
  Теория и практика на консултирането и психотерапията
Как да говорим така, че тийнейджърът да слуша
  Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Утопия за реалисти
 
Самоусвършенстване
Популярна психология
Утопия за реалисти
 
Обща и възрастова психология  
Обща и възрастова психология
Код: 0639VEDPSY08
Автор: Борис Минчев
Дата на издаване: 2014, Страници: 230, Издателство Веда Словена - ЖГ
 
Цена: 25,00 лева
Съдържание

ЧАСТ ПЪРВА
Тема 1. Възникване, предмет и структура на психологията
Тема 2. Главни направления в историята на психологията
Тема 3. Категории на психологията. Метафоричен език на психологията
Тема 4. Методи за психологически изследване
Тема 5. универсална структура на психиката
Тема 6. Сензоперцептивни процеси
Тема 7. Усещания
Тема 8. Възприятие
Тема 9. Памет
Тема 10. Внимание
Тема 11. Несъзнаваното у човека
Тема 12. Въображение
Тема 13. Мислене
Тема 14. Психодинамическа индивидуалност на субекта
Тема 15. Слоеста структура на личността
Тема 16. Структура и функции на човешката подбудителна сфера
Тема 17. Емоционални явления
Тема 18. Вола и волни действия
Тема 19. Способности
Тема 20. Навици и умения
ЧАСТ ВТОРА
Тема 21. Психическото развитиеу като научен проблем
Тема 22. Методи и подходи на изследване в психологията на развитието
Тема 23. Проблеми с периодизация в психологията на развитието
Тема 24. Развитие от рождението до 3-годишна възраст
Тема 25. Предучилищно детство
Тема 26. Развитие през средното детство
Тема 27. Психично развитие през тийнеджерството
Тема 28. Развитието на индивида след детството
Тема 29. Психоаналитична концерция за развитието на Зигмунд Фройд
Тема 30. Стадиална теория за интелектуалното развитие на Жан пиаже

 
Категории
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване
Четенето и свързани фактори
  Четенето и свързани фактори
Играта и децата със специални образователни потребности
  Играта и децата със специални образователни потребности
Ятрогения или освобождаваща психотерапия
  Ятрогения или освобождаваща психотерапия
Етикит за всеки ден
  Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят
Детска невропсихология
  Детска невропсихология
Теория и методика на говорната техника
  Теория и методика на говорната техника
Вътрешният свят и неговото представяне
  Вътрешният свят и неговото представяне
Драмата на надареното дете и търсенето на истинския Аз
 
Детска психология
Драмата на надареното дете и търсенето на истинския Аз
Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
  Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
Параноя и параноялни състояния
 
Параноя и параноялни състояния
Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
  Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
Детството, познато и нипознато - от инфантицида до дигиталното детство
  Детството, познато и нипознато - от инфантицида до дигиталното детство
Оценка на личностови разстройства
  Оценка на личностови разстройства
Психология на емоциите
  Психология на емоциите

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
Доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.