Категории
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Похватите на титаните
 
Самоусвършенстване
Похватите на титаните
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
Откажи се да избираш!
 
Самоусвършенстване
Откажи се да избираш!
Теория и практика на консултирането и психотерапията
  Теория и практика на консултирането и психотерапията
Как да говорим така, че тийнейджърът да слуша
  Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Ятрогения или освобождаваща психотерапия
  Ятрогения или освобождаваща психотерапия
Детето в приемното семейство
  Детето в приемното семейство
Утопия за реалисти
 
Самоусвършенстване
Популярна психология
Утопия за реалисти
Смисълът на тревожността
  Да правим чудеса - Вдъхновяващи методи за презареждане на емоциите и възстановяване на здравето.
 
Ръководство по изследване на детето Част II  
Ръководство по изследване на детето Част II
Код: 0633PEDVED07
Под редакцията на Борис Минчев
Дата на издаване: 2004
Страници: 418
Издателство Веда Словена - ЖГ
 
Цена: 36,00 лева
Съдържание
-- Каталог на тестовете и методиките в Р-во за изследване на детето I част
-- Каталог на тестовете и методиките в Р-во за изследване на детето II част
-- Основни поведение на развитието на кърмачето и малкото дете
-- Диагностика на развитието на общуването през първата година от живото на детето
-- Диатностика на познавателното развитие през първата година от живото на детето
-- Емоционалните преживявания на децата от предучилищна възраст
--Практикум за изследване на игровата дейност на децата предучилищна възраст
-- Тест за изследване на ориентирането в пространството в предучилищна възраст
-- Формиране и диагностика на понятие за съхранение на количество у деца в предучилищна възраст
-- Изследване на способностите на 5-7 годишните деца за разбиране и създаване на метафори
-- Когнитивно развитие и изграждане на математически представи у детето в предучилищна възраст
-- Диагностична методика за изследване на способностите на детето наобходими за обучение и учене в първи клас
-- Исследване на артикулацията и на фонологията в детска възраст
-- Методи за изследване и формиране на рефлексията в начална училищна възраст
-- Тест за самооценка на компетентност при деца в средно детство
-- Оценяване на детската способност да се застава на гледната точка на другия
-- Изследване на просоциалната мотивация на децата
-- Изследване и развиване на вниманието и паметта при деца от начална предучилищна възраст
-- Методика за интерпретиране на схеми на семейни очаквания
-- Изследване на влиянието на фактора "единствено дете-повече деца в семейството" върху рисувателния тест "Омагьосаното семейство" при български деца
-- Стаддии на развитие на зависимост към алкохол и други психоактивни вещества
-- Методика за самооценка на физическото развитие при деца
-- Динамично оценяване на потенциала за учене в изследването на умснвено изостанали деца
-- Програми и иметодики за наблюдение на деца и ученици
-- Диагностика и стимулиране на детската нестандардност
-- Психодиагностичен комплекс графични тестове
-- Методи за изследване на естетическото възприемане на поезията от учениците в юношеск възраст
-- Аз-ние-другите в живота на близнаците
-- Стил на учене
-- Когнитивен мониторинг
-- Портфолио на учителя
-- "Родителски бележник" - нова формо за обмяна на информация между родители и учители в начален курс
-- Ръководство за изработване на оценките на непълнолетен правонарушител
-- Психологическият портрет на Д. Кейрси
-- жизнен сценарий и формиране на личността
 
Категории
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване
Теория и методика на говорната техника
  Теория и методика на говорната техника
Вътрешният свят и неговото представяне
  Вътрешният свят и неговото представяне
Драмата на надареното дете и търсенето на истинския Аз
 
Детска психология
Драмата на надареното дете и търсенето на истинския Аз
Детска невропсихология
  Детска невропсихология
Параноя и параноялни състояния
 
Параноя и параноялни състояния
Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
  Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
Детството, познато и нипознато - от инфантицида до дигиталното детство
  Детството, познато и нипознато - от инфантицида до дигиталното детство
Оценка на личностови разстройства
  Оценка на личностови разстройства
Огледай се в празната чиния - психология на храненето
  Огледай се в празната чиния - психология на храненето
Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
  Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
Психология на емоциите
  Психология на емоциите
Психодиагностика на ранното детство
  100 занимания по системата Монтесори, за да подготвим детето си да чете и пише
Психодиагностика на ранното детство
  Психодиагностика на ранното детство
Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
  Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
Агресията
  Агресията
Етикит за всеки ден
  Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят
 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
Доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.