Категории
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Да разбираш и да бъдеш разбиран
  Да разбираш и да бъдеш разбиран
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
Теория и практика на груповото консултиране
  Теория и практика на груповото консултиране
Теория и практика на консултирането и психотерапията
  Теория и практика на консултирането и психотерапията
Как да говорим така, че тийнейджърът да слуша
  Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Ятрогения или освобождаваща психотерапия
  Ятрогения или освобождаваща психотерапия
Аналогиите в детска възраст
  Аналогиите в детска възраст
Привързаност и личностна патология
  Привързаност и личностна патология
Артикулационни нарушения
  Теории за психичното развитие в психоанализата 
 
Ръководство по изследване на детето Част II  
Ръководство по изследване на детето Част II
Код: 0633PEDVED07
Под редакцията на Борис Минчев
Дата на издаване: 2004
Страници: 418
Издателство Веда Словена - ЖГ
 
Цена: 36,00 лева
Съдържание
-- Каталог на тестовете и методиките в Р-во за изследване на детето I част
-- Каталог на тестовете и методиките в Р-во за изследване на детето II част
-- Основни поведение на развитието на кърмачето и малкото дете
-- Диагностика на развитието на общуването през първата година от живото на детето
-- Диатностика на познавателното развитие през първата година от живото на детето
-- Емоционалните преживявания на децата от предучилищна възраст
--Практикум за изследване на игровата дейност на децата предучилищна възраст
-- Тест за изследване на ориентирането в пространството в предучилищна възраст
-- Формиране и диагностика на понятие за съхранение на количество у деца в предучилищна възраст
-- Изследване на способностите на 5-7 годишните деца за разбиране и създаване на метафори
-- Когнитивно развитие и изграждане на математически представи у детето в предучилищна възраст
-- Диагностична методика за изследване на способностите на детето наобходими за обучение и учене в първи клас
-- Исследване на артикулацията и на фонологията в детска възраст
-- Методи за изследване и формиране на рефлексията в начална училищна възраст
-- Тест за самооценка на компетентност при деца в средно детство
-- Оценяване на детската способност да се застава на гледната точка на другия
-- Изследване на просоциалната мотивация на децата
-- Изследване и развиване на вниманието и паметта при деца от начална предучилищна възраст
-- Методика за интерпретиране на схеми на семейни очаквания
-- Изследване на влиянието на фактора "единствено дете-повече деца в семейството" върху рисувателния тест "Омагьосаното семейство" при български деца
-- Стаддии на развитие на зависимост към алкохол и други психоактивни вещества
-- Методика за самооценка на физическото развитие при деца
-- Динамично оценяване на потенциала за учене в изследването на умснвено изостанали деца
-- Програми и иметодики за наблюдение на деца и ученици
-- Диагностика и стимулиране на детската нестандардност
-- Психодиагностичен комплекс графични тестове
-- Методи за изследване на естетическото възприемане на поезията от учениците в юношеск възраст
-- Аз-ние-другите в живота на близнаците
-- Стил на учене
-- Когнитивен мониторинг
-- Портфолио на учителя
-- "Родителски бележник" - нова формо за обмяна на информация между родители и учители в начален курс
-- Ръководство за изработване на оценките на непълнолетен правонарушител
-- Психологическият портрет на Д. Кейрси
-- жизнен сценарий и формиране на личността
 
Категории
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване
Майчината любов
  Майчината любов
Агресията
  Агресията
Етикит за всеки ден
  Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят
Тайният език на малките деца
  Тайният език на малките деца
Психодиагностика на ранното детство
  Психодиагностика на ранното детство
Артикулационни нарушения
  Артикулационни нарушения + приложение
Попиващият ум
  Попиващият ум
Помисли отново. Преодоляване на упоритите мисловни навици
  Помисли отново. Преодоляване на упоритите мисловни навици
Огледай се в празната чиния - психология на храненето
  Огледай се в празната чиния - психология на храненето
Как да учим децата да учат - за да успяват
  Как да учим децата да учат - за да успяват
Психология. Малка енциклопедия
  Психология. Малка енциклопедия
Тайната на детството
  Тайната на детството
форма за поръчка
Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.