Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
 
НОВО
Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
Сбогом на безсънието - Как да се наспиваме и да бъдем бодри всеки ден
 
НОВО
Сбогом на безсънието - Как да се наспиваме и да бъдем бодри всеки ден
Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства
 
НОВО
Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства
Умно бебе. Пътеводител за ранното детско развитие
 
НОВО
Умно бебе. Пътеводител за ранното детско развитие
Категории
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Да разбираш и да бъдеш разбиран
  Да разбираш и да бъдеш разбиран
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
Теория и практика на груповото консултиране
  Теория и практика на груповото консултиране
Теория и практика на консултирането и психотерапията
  Теория и практика на консултирането и психотерапията
Как да говорим така, че тийнейджърът да слуша
  Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Ятрогения или освобождаваща психотерапия
  Ятрогения или освобождаваща психотерапия
Аналогиите в детска възраст
  Аналогиите в детска възраст
Привързаност и личностна патология
  Привързаност и личностна патология
Артикулационни нарушения
  Теории за психичното развитие в психоанализата 
 
Психодиагностика и психотерапия: актуални проблеми: том 2
 
Психодиагностика и психотерапия: актуални проблеми: том 2
Код: 99143_STEPED94
под редакцията на проф. Ваня Матанова, и доц. Павлина Петкова,, дата: 2017, 396 стр, издателство STENO
 
Цена: 22,80 Лева
Анотация
„Психодиагностика и психотерапия: актуални проблеми” отразява избрани научни доклади от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие, проведен в София през 2016 г.

Включените в сборника доклади представят съвременното състояние на клиничната психология, възможностите на психодиагностиката и многообразието от психотерапевтични подходи. Психодиагностичните компетентности са достатъчно сигурна основа и гаранция за ефективна психотерапия.

Все повече се налага мнението, че в психотерапията е необходим интегративен, холистичен подход, който да разкрива и бъдещето, а не само миналото. Да прониква вътре, за да открие отвъд.

Психотерапията не ни прави по-добри или по-лоши, а ни прави истински. Тя ни помага в осъзнаването и приемането на самия себе си, прави ни да бъдем в контакт със себе си, да правим избори и така да бъдем свободни.

Настоящата книга представя търсенията и опита на клиничните психолози, психотерапевти и психиатри в значими и актуални проблеми на нашето съвремие по отношение на психичното здраве и благополучие.

„Психодиагностика и психотерапия: актуални проблеми” съчетава характеристиките на практически наръчник и учебно пособие, необходимо по дългия път на придобиване на професионални компетентности и житейска мъдрост.

Този монографичен сборник е изключително полезно четиво за всички професионалисти от помагащите професии, за които психичното здраве е кауза и смисъл.
Съдържание

ЧАСТ I. СЪВРЕМЕННИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПСИХОДИАГНОСТИКАТА И ПСИХОТЕРАПИЯТА

Невропсихология и психотерапия

ЧАСТ II. ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОСИНТЕЗ

Грижа за грижещите се, или как да се овладее синдромът на прегаряне през погледа на гещалт терапията

Културално-релевантен подход в психотерапията

Основана на доказателства терапия ли е психоанализата: наука и идеологии

Супервизията в клиничната практика

Пясъчна терапия при деца с нарушения в развитието

Триадата „Дете–родител–психотерапевт“ в психотерапевтичното пространство

Хомеопатична психотерапия. Индивидуален подход при работа с посттравматични състояния в зависимост от хомеопатичния конституционален тип

Случаят на едно момиче с атипична булимия. Когнитивно-поведенчески техники

Когнитивно-поведенческа терапия при тревожно-депресивни разстройства

Параноидният симптом в психотерапевтичния процес

Майндфулнес във Фалун Гонг – теоретични аспекти и перспективи в западната психотерапия и консултиране

Техники за оказване на психологична помощ – анализ на конкретни случаи

Трансгенерационни модели на привързаност при хистрионно личностово разстройство

Споделеното внимание при деца с нарушение от аутистичния спектър

Аутистичен спектър и хиперлексия

Атипичен аутизъм и дисфазия на развитието

Психосинтез при деца и детска психотерапия: развитие на нарцистичната рана

Симптоматичен профил на майки, отглеждащи деца с разстройства в психичното развитие

Да бъдеш детски психолог – теоретичен мост между игровите (динамични) и когнитивно-поведенчески подходи

Взаимовръзки между алекситимия, стил на привързаност и хемисферна доминантност

Нарцисизъм. Поглед върху клиничната картина на Санди Хотчкис
Венцислав Ангелов 224

ЧАСТ III. ПСИХОДИАГНОСТИКА И ДИАГНОСТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

Методи за изследване на привързаността в детска и юношеска възраст

Привързаност и бащинство

Смущения в отношенията на привързаност при деца от ранна възраст

Рисувателната техника „Несъществуващо животно“ като помощно диагностично средство при работа с деца

Артподход при диагностика на деца с езиков дефицит в предучилищна възраст – 5 – 7 г.

Прилагане на осемцветния тест на Люшер за идентифициране на устойчиви мотивационни тенденции при деца в предучилищна възраст (изследване на случай)

Адаптация на въпросник за качество на живот при хора с репродуктивни проблеми: Fertility Quality of Life Tool

Оценка на психопатия в юношеска неклинична извадка – сравнителен анализ на данни от два самоописателни инструмента

ЧАСТ IV. ВАРИА 331

Овластяващи измерения на социалната работа с лица от етнически малцинствени общности

Отвъд илюзиите на клиничната психология

„Визуално-пластична трансформация“ – арттерапевтична методика за индивидуални и групови занимания с хора с увреждания, възрастни с различни проблеми и терапевтични групи „Родител-дете“

Влияние на многочислеността на деца в семейството в конструктивното и деструктивно справяне с гнева при майки в ранна и средна зряла възраст

Моделът „Нов авторитет“ на Хаим Омер като алтернатива за ненасилствено справяне с агресивно и деструктивно поведение на учениците в училище

Личностови особености при професионални балетисти

Емпатийни и когнитивни способности на извършители на кражби и грабежи

Manifestation of splitting at interpretation of dynamic processes in a group multimodal supervision

 
Категории
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване
В защита на алтруизма - Силата на доброжелателството.
  В защита на алтруизма - Силата на доброжелателството.
Каузата на децата
  Как да не станеш враг на собственото си дете - Книга за родители и деца, които искат да бъдат заедно.
Психодиагностика на ранното детство
  100 занимания по системата Монтесори, за да подготвим детето си да чете и пише
Далече от дървото - Родители, деца и търсенето на идентичност
  Далече от дървото - Родители, деца и търсенето на идентичност
Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
  Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
Майчината любов
  Майчината любов
Агресията
  Агресията
Етикит за всеки ден
  Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят
Психодиагностика на ранното детство
  Психодиагностика на ранното детство
Попиващият ум
  Попиващият ум
Как да учим децата да учат - за да успяват
  Как да учим децата да учат - за да успяват
форма за поръчка
Заглавие
Брой
Код
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Попълването на полетата с звезди са задължителни
Име*
e-mail*
Телефон*
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Община
ЖК
Булевард
Улица
Блок
Вход
Етаж
Апартамент
Доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.