Тялото помни - Мозъкът, умът и тялото в лечението на травмата.
 
НОВО
Общуване без агресия - Наръчник по ненасилствена комуникаци
Трето преработено и допълнено издание

Chania

- Логопедия
- Дислексия
- Аутизъм
- Деца със специални образователни потребности
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Семейство и семейна терапия
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Психология
- Психоанализа и психотерапия
- Детска психология
- Популярна психология

- Физическо възпитание 

- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Самоусвършенстване
- Книги за общуването

- Мениджмънт и управление

- Езикът на тялото

Теория и терапия на психичните разтройства   Теория и терапия на психичните разтройства

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Израстването на личността

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях

Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства   Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства

Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение   Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение

Лекции по когнитивна психология за логопеди   Лекции по когнитивна психология за логопеди

Осъзнатият път през депресията   Осъзнатият път през депресията

 

 

Категория: Логопедия
Говорна терапия + приложение
 

Говорна терапия + приложение

Код: 21350_SEN02
Автор: Д-р Цветанка Ценова
Година: 2017
Страници: 308
Цена: 34 лв.

Съдържание

Глава първа 
ГОВОР И ГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ

1. Дефиниране на основните понятия 
1. 1. Комуникация, език, реч 
1.2. Говор
2. Структура на говора и нейното отражение в логопедията
3. Анатомофизиологична организация на говорния процес 
4. Говорни нарушения
4. 1. Типология (симптоматика) на говорната патология
4. 2. Синдроми на говорна патология 
5. Нарушения на гласа 
6. Артикулационни нарушения на развитието
6. 1. Специфични артикулационни нарушения 
6. 2. Вторични и биомеханични артикулационни нарушения
7. Прозодични нарушения 
7. 1. Брадилалия, тахилалия, запъване
7. 2. Заекване 
8. Дизартрия 
8. 1. Придобита дизартрия-анартрия 
8. 2. Дизартрия на развитието 
9. Говорна апраксия 
9. 1. Придобита говорна апраксия 
9. 2. Говорна апраксия на развитието 
10. Биомеханични говорни нарушения на развитието
11. Говорно развитие на детето 
12. Връзка между артикулация, фонемен гнозис и фонологично познание 

Глава втора 
ДИАГНОСТИКА НА ГОВОРНИТЕ НАРУШЕНИЯ

1. Изследване на речта
2. Количествени измервания 
3. Интерпретация на данните и диференциална диагностика

Глава трета 
ГОВОРНА ТЕРАПИЯ

1. Характеристика на говорната терапия
2. Масаж 
3. Релаксация 
4. Регулиране на дишането 
5. Постановка на гласа
6. Опознаване на звуковата структура на речта
6. 1. Невербален гнозис 
6. 2. Фонемен гнозис и фонологично познание
7. Праксис
7. 1. Артикулационен праксис
7. 2. Мануален праксис 
8. Артикулационна терапия 
8. 1. Специфика и съдържание 
8. 2. Постановка на говорните звукове 
8. 3. Автоматизация на говорните звукове 
8.3.1. Стимулен материал за автоматизация на звук С
8. 3. 2. Стимулен материал за автоматизация на звук 3 
8. 3. 3. Стимулен материал за автоматизация на звук Ц 
8. 3. 4. Стимулен материал за автоматизация на звук Ш
8. 3. 5. Стимулен материал за автоматизация на звук Ж 
8. 3. 6. Стимулен материал за автоматизация на звук Ч 
8. 3. 7. Стимулен материал за автоматизация на звук Р 
8. 3. 8. Стимулен материал за автоматизация на звук Л 
8. 3. 9. Стимулен материал за автоматизация на звук К 
8. 3. 10. Стимулен материал за автоматизация на звук Г
8. 4. Диференциация на сходни говорни звукове 
8. 4. 1. Стимулен материал за диференциация на С-Ш 
8. 4. 2. Стимулен материал за диференциация на С-3 
8. 4. 3. Стимулен материал за диференциация на Ц-Ч 
8. 4. 4. Стимулен материал за диференциация на Ш-Ж 
8. 4. 5. Стимулен материал за диференциация на 3-Ж
8. 4. 6. Стимулен материал за диференциация на
съскавите и шушкавите звукове
8. 4. 7. Стимулен материал за диференциация на Р-Л 
8. 4. 8. Стимулен материал за диференциация на К-Г 
8. 4. 9. Стимулен материал за диференциация на Г-Д 
9. Указания за провеждане на говорната терапия 
10. Специални методи, използвани в говорната терапия 
11. Система на логопедичната работа при говорните нарушения 
1. 1. Говорна терапия при гласови нарушения 
1. 2. Говорна терапия при артикулационни нарушения
1. 3. Говорна терапия при прозодични нарушенияг.
1. 4. Говорна терапия при дизартрия 
1. 5. Говорна терапия при говорна апраксия 
1. 6. Говорна терапия при биомеханични говорни нарушения 
Литература

---

 
Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО