Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
 
НОВО
Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
Наръчник за оцеляване на училищния психолог
 
НОВО
Наръчник за оцеляване на училищния психолог
Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства
 
НОВО
Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства
Да откриеш детето
 
НОВО
Да откриеш детето
Категории
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Да разбираш и да бъдеш разбиран
  Да разбираш и да бъдеш разбиран
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
Теория и практика на груповото консултиране
  Теория и практика на груповото консултиране
Теория и практика на консултирането и психотерапията
  Теория и практика на консултирането и психотерапията
Как да говорим така, че тийнейджърът да слуша
  Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Ятрогения или освобождаваща психотерапия
  Ятрогения или освобождаваща психотерапия
Аналогиите в детска възраст
  Аналогиите в детска възраст
Привързаност и личностна патология
  Привързаност и личностна патология
Артикулационни нарушения
  Теории за психичното развитие в психоанализата 
 
Говорна терапия + приложение  
Говорна терапия + приложение
Код: 21350_SEN02
Автор: Д-р Цветанка Ценова
Година на издаване : 2010
Страници: 308
 
Цена: 34,00 лева
Съдържание
Глава първа
ГОВОР И ГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ

1. Дефиниране на основните понятия
1. 1. Комуникация, език, реч
1.2. Говор
2. Структура на говора и нейното отражение в логопедията
3. Анатомофизиологична организация на говорния процес
4. Говорни нарушения
4. 1. Типология (симптоматика) на говорната патология
4. 2. Синдроми на говорна патология
5. Нарушения на гласа
6. Артикулационни нарушения на развитието
6. 1. Специфични артикулационни нарушения
6. 2. Вторични и биомеханични артикулационни нарушения
7. Прозодични нарушения
7. 1. Брадилалия, тахилалия, запъване
7. 2. Заекване
8. Дизартрия
8. 1. Придобита дизартрия-анартрия
8. 2. Дизартрия на развитието
9. Говорна апраксия
9. 1. Придобита говорна апраксия
9. 2. Говорна апраксия на развитието
10. Биомеханични говорни нарушения на развитието
11. Говорно развитие на детето
12. Връзка между артикулация, фонемен гнозис и фонологично познание

Глава втора
ДИАГНОСТИКА НА ГОВОРНИТЕ НАРУШЕНИЯ

1. Изследване на речта
2. Количествени измервания
3. Интерпретация на данните и диференциална диагностика

Глава трета
ГОВОРНА ТЕРАПИЯ

1. Характеристика на говорната терапия
2. Масаж
3. Релаксация
4. Регулиране на дишането
5. Постановка на гласа
6. Опознаване на звуковата структура на речта
6. 1. Невербален гнозис
6. 2. Фонемен гнозис и фонологично познание
7. Праксис
7. 1. Артикулационен праксис
7. 2. Мануален праксис
8. Артикулационна терапия
8. 1. Специфика и съдържание
8. 2. Постановка на говорните звукове
8. 3. Автоматизация на говорните звукове
8.3.1. Стимулен материал за автоматизация на звук С
8. 3. 2. Стимулен материал за автоматизация на звук 3
8. 3. 3. Стимулен материал за автоматизация на звук Ц
8. 3. 4. Стимулен материал за автоматизация на звук Ш
8. 3. 5. Стимулен материал за автоматизация на звук Ж
8. 3. 6. Стимулен материал за автоматизация на звук Ч
8. 3. 7. Стимулен материал за автоматизация на звук Р
8. 3. 8. Стимулен материал за автоматизация на звук Л
8. 3. 9. Стимулен материал за автоматизация на звук К
8. 3. 10. Стимулен материал за автоматизация на звук Г
8. 4. Диференциация на сходни говорни звукове
8. 4. 1. Стимулен материал за диференциация на С-Ш
8. 4. 2. Стимулен материал за диференциация на С-3
8. 4. 3. Стимулен материал за диференциация на Ц-Ч
8. 4. 4. Стимулен материал за диференциация на Ш-Ж
8. 4. 5. Стимулен материал за диференциация на 3-Ж
8. 4. 6. Стимулен материал за диференциация на
съскавите и шушкавите звукове
8. 4. 7. Стимулен материал за диференциация на Р-Л
8. 4. 8. Стимулен материал за диференциация на К-Г
8. 4. 9. Стимулен материал за диференциация на Г-Д
9. Указания за провеждане на говорната терапия
10. Специални методи, използвани в говорната терапия
11. Система на логопедичната работа при говорните нарушения
1. 1. Говорна терапия при гласови нарушения
1. 2. Говорна терапия при артикулационни нарушения
1. 3. Говорна терапия при прозодични нарушенияг.
1. 4. Говорна терапия при дизартрия
1. 5. Говорна терапия при говорна апраксия
1. 6. Говорна терапия при биомеханични говорни нарушения
Литература
 
Категории
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване
В защита на алтруизма - Силата на доброжелателството.
  В защита на алтруизма - Силата на доброжелателството.
Каузата на децата
  Как да не станеш враг на собственото си дете - Книга за родители и деца, които искат да бъдат заедно.
Психодиагностика на ранното детство
  100 занимания по системата Монтесори, за да подготвим детето си да чете и пише
Далече от дървото - Родители, деца и търсенето на идентичност
  Далече от дървото - Родители, деца и търсенето на идентичност
Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
  Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
Майчината любов
  Майчината любов
Агресията
  Агресията
Етикит за всеки ден
  Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят
Психодиагностика на ранното детство
  Психодиагностика на ранното детство
Попиващият ум
  Попиващият ум
Как да учим децата да учат - за да успяват
  Как да учим децата да учат - за да успяват
форма за поръчка
Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.