Chania

Говорна терапия + приложение
 

Говорна терапия + приложение

Код: 21350_SEN02
Автор: Д-р Цветанка Ценова
Издателство:.УИ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
Година: 2010
Страници: 308

Цена: 34 лв.

 


Съдържание

Глава първа 
ГОВОР И ГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ

1. Дефиниране на основните понятия 
1. 1. Комуникация, език, реч 
1.2. Говор
2. Структура на говора и нейното отражение в логопедията
3. Анатомофизиологична организация на говорния процес 
4. Говорни нарушения
4. 1. Типология (симптоматика) на говорната патология
4. 2. Синдроми на говорна патология 
5. Нарушения на гласа 
6. Артикулационни нарушения на развитието
6. 1. Специфични артикулационни нарушения 
6. 2. Вторични и биомеханични артикулационни нарушения
7. Прозодични нарушения 
7. 1. Брадилалия, тахилалия, запъване
7. 2. Заекване 
8. Дизартрия 
8. 1. Придобита дизартрия-анартрия 
8. 2. Дизартрия на развитието 
9. Говорна апраксия 
9. 1. Придобита говорна апраксия 
9. 2. Говорна апраксия на развитието 
10. Биомеханични говорни нарушения на развитието
11. Говорно развитие на детето 
12. Връзка между артикулация, фонемен гнозис и фонологично познание 

Глава втора 
ДИАГНОСТИКА НА ГОВОРНИТЕ НАРУШЕНИЯ

1. Изследване на речта
2. Количествени измервания 
3. Интерпретация на данните и диференциална диагностика

Глава трета 
ГОВОРНА ТЕРАПИЯ

1. Характеристика на говорната терапия
2. Масаж 
3. Релаксация 
4. Регулиране на дишането 
5. Постановка на гласа
6. Опознаване на звуковата структура на речта
6. 1. Невербален гнозис 
6. 2. Фонемен гнозис и фонологично познание
7. Праксис
7. 1. Артикулационен праксис
7. 2. Мануален праксис 
8. Артикулационна терапия 
8. 1. Специфика и съдържание 
8. 2. Постановка на говорните звукове 
8. 3. Автоматизация на говорните звукове 
8.3.1. Стимулен материал за автоматизация на звук С
8. 3. 2. Стимулен материал за автоматизация на звук 3 
8. 3. 3. Стимулен материал за автоматизация на звук Ц 
8. 3. 4. Стимулен материал за автоматизация на звук Ш
8. 3. 5. Стимулен материал за автоматизация на звук Ж 
8. 3. 6. Стимулен материал за автоматизация на звук Ч 
8. 3. 7. Стимулен материал за автоматизация на звук Р 
8. 3. 8. Стимулен материал за автоматизация на звук Л 
8. 3. 9. Стимулен материал за автоматизация на звук К 
8. 3. 10. Стимулен материал за автоматизация на звук Г
8. 4. Диференциация на сходни говорни звукове 
8. 4. 1. Стимулен материал за диференциация на С-Ш 
8. 4. 2. Стимулен материал за диференциация на С-3 
8. 4. 3. Стимулен материал за диференциация на Ц-Ч 
8. 4. 4. Стимулен материал за диференциация на Ш-Ж 
8. 4. 5. Стимулен материал за диференциация на 3-Ж
8. 4. 6. Стимулен материал за диференциация на
съскавите и шушкавите звукове
8. 4. 7. Стимулен материал за диференциация на Р-Л 
8. 4. 8. Стимулен материал за диференциация на К-Г 
8. 4. 9. Стимулен материал за диференциация на Г-Д 
9. Указания за провеждане на говорната терапия 
10. Специални методи, използвани в говорната терапия 
11. Система на логопедичната работа при говорните нарушения 
1. 1. Говорна терапия при гласови нарушения 
1. 2. Говорна терапия при артикулационни нарушения
1. 3. Говорна терапия при прозодични нарушенияг.
1. 4. Говорна терапия при дизартрия 
1. 5. Говорна терапия при говорна апраксия 
1. 6. Говорна терапия при биомеханични говорни нарушения 
Литература

---

 
Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО