Категории
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Похватите на титаните
 
Самоусвършенстване
Похватите на титаните
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
Откажи се да избираш!
 
Самоусвършенстване
Откажи се да избираш!
Теория и практика на консултирането и психотерапията
  Теория и практика на консултирането и психотерапията
Как да говорим така, че тийнейджърът да слуша
  Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Ятрогения или освобождаваща психотерапия
  Ятрогения или освобождаваща психотерапия
Детето в приемното семейство
  Детето в приемното семейство
Утопия за реалисти
 
Самоусвършенстване
Популярна психология
Утопия за реалисти
Смисълът на тревожността
  Да правим чудеса - Вдъхновяващи методи за презареждане на емоциите и възстановяване на здравето.
 
Говорна терапия + приложение  
Говорна терапия + приложение
Код: 21350_SEN02
Автор: Д-р Цветанка Ценова
Година на издаване : 2010
Страници: 308
 
Цена: 34,00 лева
Съдържание
Глава първа
ГОВОР И ГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ

1. Дефиниране на основните понятия
1. 1. Комуникация, език, реч
1.2. Говор
2. Структура на говора и нейното отражение в логопедията
3. Анатомофизиологична организация на говорния процес
4. Говорни нарушения
4. 1. Типология (симптоматика) на говорната патология
4. 2. Синдроми на говорна патология
5. Нарушения на гласа
6. Артикулационни нарушения на развитието
6. 1. Специфични артикулационни нарушения
6. 2. Вторични и биомеханични артикулационни нарушения
7. Прозодични нарушения
7. 1. Брадилалия, тахилалия, запъване
7. 2. Заекване
8. Дизартрия
8. 1. Придобита дизартрия-анартрия
8. 2. Дизартрия на развитието
9. Говорна апраксия
9. 1. Придобита говорна апраксия
9. 2. Говорна апраксия на развитието
10. Биомеханични говорни нарушения на развитието
11. Говорно развитие на детето
12. Връзка между артикулация, фонемен гнозис и фонологично познание

Глава втора
ДИАГНОСТИКА НА ГОВОРНИТЕ НАРУШЕНИЯ

1. Изследване на речта
2. Количествени измервания
3. Интерпретация на данните и диференциална диагностика

Глава трета
ГОВОРНА ТЕРАПИЯ

1. Характеристика на говорната терапия
2. Масаж
3. Релаксация
4. Регулиране на дишането
5. Постановка на гласа
6. Опознаване на звуковата структура на речта
6. 1. Невербален гнозис
6. 2. Фонемен гнозис и фонологично познание
7. Праксис
7. 1. Артикулационен праксис
7. 2. Мануален праксис
8. Артикулационна терапия
8. 1. Специфика и съдържание
8. 2. Постановка на говорните звукове
8. 3. Автоматизация на говорните звукове
8.3.1. Стимулен материал за автоматизация на звук С
8. 3. 2. Стимулен материал за автоматизация на звук 3
8. 3. 3. Стимулен материал за автоматизация на звук Ц
8. 3. 4. Стимулен материал за автоматизация на звук Ш
8. 3. 5. Стимулен материал за автоматизация на звук Ж
8. 3. 6. Стимулен материал за автоматизация на звук Ч
8. 3. 7. Стимулен материал за автоматизация на звук Р
8. 3. 8. Стимулен материал за автоматизация на звук Л
8. 3. 9. Стимулен материал за автоматизация на звук К
8. 3. 10. Стимулен материал за автоматизация на звук Г
8. 4. Диференциация на сходни говорни звукове
8. 4. 1. Стимулен материал за диференциация на С-Ш
8. 4. 2. Стимулен материал за диференциация на С-3
8. 4. 3. Стимулен материал за диференциация на Ц-Ч
8. 4. 4. Стимулен материал за диференциация на Ш-Ж
8. 4. 5. Стимулен материал за диференциация на 3-Ж
8. 4. 6. Стимулен материал за диференциация на
съскавите и шушкавите звукове
8. 4. 7. Стимулен материал за диференциация на Р-Л
8. 4. 8. Стимулен материал за диференциация на К-Г
8. 4. 9. Стимулен материал за диференциация на Г-Д
9. Указания за провеждане на говорната терапия
10. Специални методи, използвани в говорната терапия
11. Система на логопедичната работа при говорните нарушения
1. 1. Говорна терапия при гласови нарушения
1. 2. Говорна терапия при артикулационни нарушения
1. 3. Говорна терапия при прозодични нарушенияг.
1. 4. Говорна терапия при дизартрия
1. 5. Говорна терапия при говорна апраксия
1. 6. Говорна терапия при биомеханични говорни нарушения
Литература
 
Категории
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване
Теория и методика на говорната техника
  Теория и методика на говорната техника
Вътрешният свят и неговото представяне
  Вътрешният свят и неговото представяне
Драмата на надареното дете и търсенето на истинския Аз
 
Детска психология
Драмата на надареното дете и търсенето на истинския Аз
Детска невропсихология
  Детска невропсихология
Параноя и параноялни състояния
 
Параноя и параноялни състояния
Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
  Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
Детството, познато и нипознато - от инфантицида до дигиталното детство
  Детството, познато и нипознато - от инфантицида до дигиталното детство
Оценка на личностови разстройства
  Оценка на личностови разстройства
Огледай се в празната чиния - психология на храненето
  Огледай се в празната чиния - психология на храненето
Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
  Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
Психология на емоциите
  Психология на емоциите
Психодиагностика на ранното детство
  100 занимания по системата Монтесори, за да подготвим детето си да чете и пише
Психодиагностика на ранното детство
  Психодиагностика на ранното детство
Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
  Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
Агресията
  Агресията
Етикит за всеки ден
  Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят
 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
Доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.