Категории
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Да разбираш и да бъдеш разбиран
  Да разбираш и да бъдеш разбиран
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
Теория и практика на груповото консултиране
  Теория и практика на груповото консултиране
Теория и практика на консултирането и психотерапията
  Теория и практика на консултирането и психотерапията
Как да говорим така, че тийнейджърът да слуша
  Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Ятрогения или освобождаваща психотерапия
  Ятрогения или освобождаваща психотерапия
Аналогиите в детска възраст
  Аналогиите в детска възраст
Привързаност и личностна патология
  Привързаност и личностна патология
Артикулационни нарушения
  Теории за психичното развитие в психоанализата 
 
Движение и езика  
Движение и езика
Код: 0395LOGROM12
Автор: Росица Йосифова
Година на издаване: 2012
Логопедичен център "Ромел" - ООД
Цена: 18,00 лева
Анотация
Д-р Росица Йосифова е магистър по логопедия и доктор по социална психология. Работи като логопед вече 20 години и преподава в НБУ от 1998 г. в специалностите логопедия, психология и семиотика. В последните години тя е активен лектор в системата на продължаващото професионално развитие.

Гостуващ лектор е в Рига (Латвия) и в Солун и Янина (Гърция). Автор е на две практически ръководства за корекция на писмената реч; на монографията «Мълчанието», свързана с представите и нагласите към невербалната комуникация при българи; участва в колективното ръководство към теста «Диагностика и превенция на езика 3-4».

Настоящата монография е първи опит в българската специализирана литература за системно свързване на моториката, зрението и езика. Авторката разглежда проблема в онтогенетичен план, търси доказани в световната литература корелати и зависимости между изброените сфери. В резултат на този междудисциплинарен преглед Йосифова периодизира моторното, зрителното и ранното езиково развитие и разглежда коморбидността им в патологията.

Монографията е предназначена за широк кръг читатели: логопеди; предучилищни, начални и ресурсни учители; педагози на деца със зрителни нарушения; специални педагози; ерготерапевти; психомоторни терапевти; клинични и училищни психолози; невропсихолози.
 
Съдържание
УВОД
Първа глава
ПСИХОМОТОРНО, ЗРИТЕЛНО И КОМУНИКАТИВНО РАЗВИТИЕ В РАННАТА ОНТОГЕНЕЗА:
- Паралелизъм или причинно-следствени отношения?
- Ранното психомоторно развитие
- Навременен контрол на главата
- Оро-дигитално манипулиране на предмети
- Орално манипулиране на предмети
- Дигитално манипулиране на предмети
- Сядане или седеж (6-8,5 м.)
- Лазене (7-9 м.)
- Изправяне (10-12 м.) и прохождане (11-15 м.)
- Ранното посочване
- Ранните разпознавателни жестове „(recognitory gestures)“ или играта „на ужким“
- Зрителните функции
- Двигателни функции на окото и рефракция
- Сензорни зрителни функции (ICF b210); качество на образа (ICF b2102)
- Формено зрение
- Зрителна острота
- Периферно зрение, периферна зрителна острота, зрително поле (ICF b2101)
- Периферно зрение
- Зрително поле
- Двуочно (бинокулярно) зрение (ICF b21000-21003)
- Кортикално процесиране на зрителната информация
- Форма, цвят и текстура на обекта: Инферотемпорална кора (долна част на темпоралния дял)
- Пространствени характеристики на обекта – локализация, ориентация, размер, движение: Париетален дял на кората
- Споделено внимание (съвместна референция), самоназоваване, пространство и време
- Споделено внимание
- Кога следването с очи придобива комуникативен смисъл?
- Разпознаване на лица
- Сакади и фиксационен (зрително-моторен) рефлекс
- Навлизане в самостоятелната референция, първи думи и „смесен синтаксис“
Обобщение
- Развитие на схемата на собственото тяло и самоназоваване
- Пространствени референциални рамки
- Онтогенеза на лексикализацията на телесните равнини
- Структура и семантика на трансверзалната ос „горе“/„долу“
- Структура и семантика на короналната ос „пред“/„зад“
- Темпорални референциални рамки
- Овладяване на цикличните понятия „вчера“ и „утре“ в онтогенезата
- Симетрия или асиметрия на пространството и времето
- Когнитивни условия за появата на абстрактните думи

Втора глава
НАРУШЕНИЯ НА ПСИХОМОТОРНОТО РАЗВИТИЕ И НАЗРИТЕЛНИТЕ ФУНКЦИИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТКОМОРБИДНОСТ НА ПСИХОМОТОРНИ, ЗРИТЕЛНИ И ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ
- Нарушения на психомоторното развитие
- Терминологично разнообразие
- Праксисни, неврологични и дискретни неврологични увреди
- Диспраксия на развитието
Обобщение
- Нарушения на зрителните функции; проблемът за сниженото зрение в логопедията
- Патологични промени на централната зрителна острота
- Патологични промени на периферната зрителна острота
- Патология на двуочното (бинокулярното) зрение
- Нарушения на кортикалното процесиране на зрителната
- информация (кортикални зрителни нарушения (CVI)
Обобщение
- Езиковите нарушения и нарушенията на двигателните и зрителните функции: коморбидност или „придружаваща“ симптоматика?
- „Придружаващите“ симптоми
- Изоставане в ранното психомоторно развитие и реч
- Праксис и реч
- Нарушения на схемата на тялото, дефицити в структурирането на пространството и времето и отражението им в речта
- Късна поява на речта и снижена речева продукция
- Компенсаторно развитие на речта, говорно изобилие и вербализъм
- Влияе ли „схемата на тялото“ върху синтактичните способности, самоназоваването и разбираемостта на говора във възрастта 3;0-4;5 (собствено изследване)
Обобщение
- Снижено зрение (амблиопия, страбизъм, астигматизъм и др.) и реч споделеното внимание
- Нарушения на зрителните функции и жестовете за посочване и пантомима
- Нарушения на зрителните функции и графизъм
- Нарушения на зрителните функции и писане
- Нарушения на зрителните функции и четене
- Нарушения на зрителните функции и нарушения на математическите умения
Обобщение
- Чек лист за деца със снижено зрение
- Събиране и интерпретиране на данните за ранното двигателно и комуникативно развитие на детето в логопедичната практика в Българи
- Оценка на двигателното състояние на лицата с комуникативни нарушения в България
- Оценка на нарушенията на зрителното функциониране на лицата с комуникативни проблеми в България
Обобщение
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
РЕЧНИК И УКАЗАТЕЛ НА ТЕРМИНИТЕ
 
Категории
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване
Майчината любов
  Майчината любов
Агресията
  Агресията
Етикит за всеки ден
  Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят
Тайният език на малките деца
  Тайният език на малките деца
Психодиагностика на ранното детство
  Психодиагностика на ранното детство
Артикулационни нарушения
  Артикулационни нарушения + приложение
Попиващият ум
  Попиващият ум
Помисли отново. Преодоляване на упоритите мисловни навици
  Помисли отново. Преодоляване на упоритите мисловни навици
Огледай се в празната чиния - психология на храненето
  Огледай се в празната чиния - психология на храненето
Как да учим децата да учат - за да успяват
  Как да учим децата да учат - за да успяват
Психология. Малка енциклопедия
  Психология. Малка енциклопедия
Тайната на детството
  Тайната на детството
форма за поръчка
Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.