Chania

Движение и език
 

Движение и език

Код: 0395 LOGROM12
Автор: Росица Якимова
Издателство Логопедичен център "Ромел" - ООД
Година: 2012
Страници: 208

Цена: 22 лв.

 


Описание

Д-р Росица Йосифова е магистър по логопедия и доктор по социална психология. Работи като логопед вече 20 години и преподава в НБУ от 1998 г. в специалностите логопедия, психология и семиотика. В последните години тя е активен лектор в системата на продължаващото професионално развитие. 

Гостуващ лектор е в Рига (Латвия) и в Солун и Янина (Гърция). Автор е на две практически ръководства за корекция на писмената реч; на монографията «Мълчанието», свързана с представите и нагласите към невербалната комуникация при българи; участва в колективното ръководство към теста «Диагностика и превенция на езика 3-4».

Настоящата монография е първи опит в българската специализирана литература за системно свързване на моториката, зрението и езика. Авторката разглежда проблема в онтогенетичен план, търси доказани в световната литература корелати и зависимости между изброените сфери. В резултат на този междудисциплинарен преглед Йосифова периодизира моторното, зрителното и ранното езиково развитие и разглежда коморбидността им в патологията. 

Монографията е предназначена за широк кръг читатели: логопеди; предучилищни, начални и ресурсни учители; педагози на деца със зрителни нарушения; специални педагози; ерготерапевти; психомоторни терапевти; клинични и училищни психолози; невропсихолози.

Съдържание

УВОД
Първа глава
ПСИХОМОТОРНО, ЗРИТЕЛНО И КОМУНИКАТИВНО РАЗВИТИЕ В РАННАТА ОНТОГЕНЕЗА: 
- Паралелизъм или причинно-следствени отношения?
- Ранното психомоторно развитие
- Навременен контрол на главата
- Оро-дигитално манипулиране на предмети
- Орално манипулиране на предмети
- Дигитално манипулиране на предмети
- Сядане или седеж (6-8,5 м.)
- Лазене (7-9 м.)
- Изправяне (10-12 м.) и прохождане (11-15 м.)
- Ранното посочване
- Ранните разпознавателни жестове „(recognitory gestures)“ или играта „на ужким“
- Зрителните функции
- Двигателни функции на окото и рефракция
- Сензорни зрителни функции (ICF b210); качество на образа (ICF b2102)
- Формено зрение
- Зрителна острота
- Периферно зрение, периферна зрителна острота, зрително поле (ICF b2101)
- Периферно зрение
- Зрително поле
- Двуочно (бинокулярно) зрение (ICF b21000-21003)
- Кортикално процесиране на зрителната информация
- Форма, цвят и текстура на обекта: Инферотемпорална кора (долна част на темпоралния дял)
- Пространствени характеристики на обекта – локализация, ориентация, размер, движение: Париетален дял на кората
- Споделено внимание (съвместна референция), самоназоваване, пространство и време
- Споделено внимание
- Кога следването с очи придобива комуникативен смисъл?
- Разпознаване на лица
- Сакади и фиксационен (зрително-моторен) рефлекс
- Навлизане в самостоятелната референция, първи думи и „смесен синтаксис“
Обобщение
- Развитие на схемата на собственото тяло и самоназоваване
- Пространствени референциални рамки
- Онтогенеза на лексикализацията на телесните равнини
- Структура и семантика на трансверзалната ос „горе“/„долу“
- Структура и семантика на короналната ос „пред“/„зад“
- Темпорални референциални рамки
- Овладяване на цикличните понятия „вчера“ и „утре“ в онтогенезата
- Симетрия или асиметрия на пространството и времето
- Когнитивни условия за появата на абстрактните думи
Втора глава
НАРУШЕНИЯ НА ПСИХОМОТОРНОТО РАЗВИТИЕ И НАЗРИТЕЛНИТЕ ФУНКЦИИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТКОМОРБИДНОСТ НА ПСИХОМОТОРНИ, ЗРИТЕЛНИ И ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ 
- Нарушения на психомоторното развитие
- Терминологично разнообразие
- Праксисни, неврологични и дискретни неврологични увреди
- Диспраксия на развитието
Обобщение
- Нарушения на зрителните функции; проблемът за сниженото зрение в логопедията
- Патологични промени на централната зрителна острота
- Патологични промени на периферната зрителна острота
- Патология на двуочното (бинокулярното) зрение
- Нарушения на кортикалното процесиране на зрителната
- информация (кортикални зрителни нарушения (CVI)
Обобщение
- Езиковите нарушения и нарушенията на двигателните и зрителните функции: коморбидност или „придружаваща“ симптоматика?
- „Придружаващите“ симптоми
- Изоставане в ранното психомоторно развитие и реч
- Праксис и реч
- Нарушения на схемата на тялото, дефицити в структурирането на пространството и времето и отражението им в речта 
- Късна поява на речта и снижена речева продукция
- Компенсаторно развитие на речта, говорно изобилие и вербализъм
- Влияе ли „схемата на тялото“ върху синтактичните способности, самоназоваването и разбираемостта на говора във възрастта 3;0-4;5 (собствено изследване) 
Обобщение
- Снижено зрение (амблиопия, страбизъм, астигматизъм и др.) и реч споделеното внимание
- Нарушения на зрителните функции и жестовете за посочване и пантомима
- Нарушения на зрителните функции и графизъм
- Нарушения на зрителните функции и писане
- Нарушения на зрителните функции и четене
- Нарушения на зрителните функции и нарушения на математическите умения
Обобщение
- Чек лист за деца със снижено зрение
- Събиране и интерпретиране на данните за ранното двигателно и комуникативно развитие на детето в логопедичната практика в Българи 
- Оценка на двигателното състояние на лицата с комуникативни нарушения в България
- Оценка на нарушенията на зрителното функциониране на лицата с комуникативни проблеми в България
Обобщение
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
РЕЧНИК И УКАЗАТЕЛ НА ТЕРМИНИТЕ
 
Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО