Chania

Логопедия
Аутизъм
Деца със специални образователни потребности
Дислексия
Заекване
Агресия, агресивни деца
Арт терапия
Педагогика
Предучилищна подготовка
Психология
Детска психология
Популярна психология
Социална психология
Психоанализа
Психиатрия, психотерапия
Спец. литература за учители
Спец. литература за родители
Възпитание и отглеждане на дете
Самоусвършенстване
Невролингвистично програмиране

Движение и език
 

Движение и език

Код: 0395 LOGROM12
Автор: Росица Якимова
Издателство Логопедичен център "Ромел" - ООД
Година: 2012
Страници: 208

Цена: 22 лв.

 


Описание

Д-р Росица Йосифова е магистър по логопедия и доктор по социална психология. Работи като логопед вече 20 години и преподава в НБУ от 1998 г. в специалностите логопедия, психология и семиотика. В последните години тя е активен лектор в системата на продължаващото професионално развитие. 

Гостуващ лектор е в Рига (Латвия) и в Солун и Янина (Гърция). Автор е на две практически ръководства за корекция на писмената реч; на монографията «Мълчанието», свързана с представите и нагласите към невербалната комуникация при българи; участва в колективното ръководство към теста «Диагностика и превенция на езика 3-4».

Настоящата монография е първи опит в българската специализирана литература за системно свързване на моториката, зрението и езика. Авторката разглежда проблема в онтогенетичен план, търси доказани в световната литература корелати и зависимости между изброените сфери. В резултат на този междудисциплинарен преглед Йосифова периодизира моторното, зрителното и ранното езиково развитие и разглежда коморбидността им в патологията. 

Монографията е предназначена за широк кръг читатели: логопеди; предучилищни, начални и ресурсни учители; педагози на деца със зрителни нарушения; специални педагози; ерготерапевти; психомоторни терапевти; клинични и училищни психолози; невропсихолози.

Съдържание

УВОД
Първа глава
ПСИХОМОТОРНО, ЗРИТЕЛНО И КОМУНИКАТИВНО РАЗВИТИЕ В РАННАТА ОНТОГЕНЕЗА: 
- Паралелизъм или причинно-следствени отношения?
- Ранното психомоторно развитие
- Навременен контрол на главата
- Оро-дигитално манипулиране на предмети
- Орално манипулиране на предмети
- Дигитално манипулиране на предмети
- Сядане или седеж (6-8,5 м.)
- Лазене (7-9 м.)
- Изправяне (10-12 м.) и прохождане (11-15 м.)
- Ранното посочване
- Ранните разпознавателни жестове „(recognitory gestures)“ или играта „на ужким“
- Зрителните функции
- Двигателни функции на окото и рефракция
- Сензорни зрителни функции (ICF b210); качество на образа (ICF b2102)
- Формено зрение
- Зрителна острота
- Периферно зрение, периферна зрителна острота, зрително поле (ICF b2101)
- Периферно зрение
- Зрително поле
- Двуочно (бинокулярно) зрение (ICF b21000-21003)
- Кортикално процесиране на зрителната информация
- Форма, цвят и текстура на обекта: Инферотемпорална кора (долна част на темпоралния дял)
- Пространствени характеристики на обекта – локализация, ориентация, размер, движение: Париетален дял на кората
- Споделено внимание (съвместна референция), самоназоваване, пространство и време
- Споделено внимание
- Кога следването с очи придобива комуникативен смисъл?
- Разпознаване на лица
- Сакади и фиксационен (зрително-моторен) рефлекс
- Навлизане в самостоятелната референция, първи думи и „смесен синтаксис“
Обобщение
- Развитие на схемата на собственото тяло и самоназоваване
- Пространствени референциални рамки
- Онтогенеза на лексикализацията на телесните равнини
- Структура и семантика на трансверзалната ос „горе“/„долу“
- Структура и семантика на короналната ос „пред“/„зад“
- Темпорални референциални рамки
- Овладяване на цикличните понятия „вчера“ и „утре“ в онтогенезата
- Симетрия или асиметрия на пространството и времето
- Когнитивни условия за появата на абстрактните думи
Втора глава
НАРУШЕНИЯ НА ПСИХОМОТОРНОТО РАЗВИТИЕ И НАЗРИТЕЛНИТЕ ФУНКЦИИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТКОМОРБИДНОСТ НА ПСИХОМОТОРНИ, ЗРИТЕЛНИ И ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ 
- Нарушения на психомоторното развитие
- Терминологично разнообразие
- Праксисни, неврологични и дискретни неврологични увреди
- Диспраксия на развитието
Обобщение
- Нарушения на зрителните функции; проблемът за сниженото зрение в логопедията
- Патологични промени на централната зрителна острота
- Патологични промени на периферната зрителна острота
- Патология на двуочното (бинокулярното) зрение
- Нарушения на кортикалното процесиране на зрителната
- информация (кортикални зрителни нарушения (CVI)
Обобщение
- Езиковите нарушения и нарушенията на двигателните и зрителните функции: коморбидност или „придружаваща“ симптоматика?
- „Придружаващите“ симптоми
- Изоставане в ранното психомоторно развитие и реч
- Праксис и реч
- Нарушения на схемата на тялото, дефицити в структурирането на пространството и времето и отражението им в речта 
- Късна поява на речта и снижена речева продукция
- Компенсаторно развитие на речта, говорно изобилие и вербализъм
- Влияе ли „схемата на тялото“ върху синтактичните способности, самоназоваването и разбираемостта на говора във възрастта 3;0-4;5 (собствено изследване) 
Обобщение
- Снижено зрение (амблиопия, страбизъм, астигматизъм и др.) и реч споделеното внимание
- Нарушения на зрителните функции и жестовете за посочване и пантомима
- Нарушения на зрителните функции и графизъм
- Нарушения на зрителните функции и писане
- Нарушения на зрителните функции и четене
- Нарушения на зрителните функции и нарушения на математическите умения
Обобщение
- Чек лист за деца със снижено зрение
- Събиране и интерпретиране на данните за ранното двигателно и комуникативно развитие на детето в логопедичната практика в Българи 
- Оценка на двигателното състояние на лицата с комуникативни нарушения в България
- Оценка на нарушенията на зрителното функциониране на лицата с комуникативни проблеми в България
Обобщение
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
РЕЧНИК И УКАЗАТЕЛ НА ТЕРМИНИТЕ
 
Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО