Chania

Социалнопедагогически проблеми при деца с парародителска грижа
 

Социалнопедагогически проблеми при деца с парародителска грижа

Код: 09476_NEO_207
Автор: Юлиана Ковачка
Издателство ЮЗУ НЕОФИТ РИЛСКИ
Година на издаване 2017
ISBN: 978-954-00-0134-0
Страници: 144

Цена: 14 лв.


Описание

В основата на това научно изследване стои контактът с хората. Директен или индиректен, той е пресечната точка на ситуационните фактори, които провокират интереса ми към настоящата тематика и се надявам, че донякъде ще намерят своето практическо решение.
В хода на изследването ще се търсят отговори на следните научни въпроси:
  • Кой най-често осъществява родителските функции в страната на произход на детето?
  • Какви са трудностите при отглеждането и възпитанието на тези деца?
  • Кои са предпоставките за рисково поведение при децата и младежите?
  • Могат ли да се създадат механизми за превенция на образователни и социализационни трудности?
За предмет на изследването са избрани детерминанти и проявления на парародителска грижа в конкретното социално и личностно пространство, което институционално е конкретизирано в съществуващите системи за социално възпитание - семейство, детска градина, училище, социални услуги.
Целта е разкриване на характеристиките на парародителската грижа, в частност диференциране на рискове в социообразователната реалност за деца, отглеждани в условия на парародителска грижа и на тази основа набелязване на възможности за мерки за превенция...
 
 

--

Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО