Категории
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Похватите на титаните
 
Самоусвършенстване
Похватите на титаните
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
Откажи се да избираш!
 
Самоусвършенстване
Откажи се да избираш!
Теория и практика на консултирането и психотерапията
  Теория и практика на консултирането и психотерапията
Как да говорим така, че тийнейджърът да слуша
  Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Ятрогения или освобождаваща психотерапия
  Ятрогения или освобождаваща психотерапия
Детето в приемното семейство
  Детето в приемното семейство
Утопия за реалисти
 
Самоусвършенстване
Популярна психология
Утопия за реалисти
Смисълът на тревожността
  Да правим чудеса - Вдъхновяващи методи за презареждане на емоциите и възстановяване на здравето.
 
Артикулационни нарушения  
Артикулационни нарушения + приложение
Код: 0417LOGNBU16
Автор: Екатерина Тодорова
Година: 2014, Стр: 356, Издателство Нов Български Университет
Второ допълнително и преработено издание
Цена: 25,00 лева
Няма наличност
Описание
Книгата е посветена на теоритична и терапевтичната рамса на специфичните нарушения д артикулацията, фонетиката и фонологията на български език.


Представени са коткретни терапевтични статегии и етапи на логопедичната интервенция при артикулационни нарушения ; артикулационната и акустичната характеристика на нормативните фонеми; видовете неправилна артикулация; методите за постановка, автоматизация и диференциация на нарушените звукове.


Ръководството предлага конкретен лингвистичен материал и логопедични упражнения за преодоляване на нарушената артикулация. Практическото ръководство е полезен за работа на логопеди и представлява интерес за всички, които се интересуват от правилната рец на децата.
Съдържание
Предговор към първо издание.
Предговор към второ издание.

ГЛАВА 1. Артикулационни нарушения - определение, класификация, диагноза, диференциална диагноза, терапия.
-- Основни термини в областта на артикулационните нарушения
-- Специфични артикулационни нарушения
-- Протокол за оценка на артикулацията на деца в предучилищна и начална училищна възраст
ГЛАВА 2. Артикулационни упражнения.
ГЛАВА 3. Постановка, автоматизация и диференциация на звучните и беззвучните консонати в българския език
-- Постановка, автоматизация и диференциация на преградните консонанти [П] и [Б]
-- Лингвистичен материал за диференциация на преградните звук [П] от [Б]
-- Постановка, автоматизация и диференциация на проходните фрикативни консонати[Ф] и [В]
-- Лингвистичен материал за диференциация на преграден ЗВУК [Ф] от [В]
-- Постановка, автоматизация и диференциация на преградните консонанти [Т] и [Д]
-- Лингвистичен материал за диференциация на преграден ЗВУК [Т] от [Д]
ГЛАВА 4. Сонорни, назални консонанти [М] и [Н]
-- Постановка, автоматизация и диференциация на сонорните назални звукове [М] и [Н]
-- Лингвистичен материал за диференциация на преграден звук [М] и [Н]
ГЛАВА 5. Постановка, автоматизация и диференциация на преградните консонанти [К] и [Г]
-- Задноезичен звук [К]
-- Лингвистичен материал за автоматизация задноезичен съгласен звук [К]
-- Задноезичен звук [Г]
-- Лингвистичен материал за автоматизация задноезичен звук [Г]
-- Диференциация на преградните консонанти [К] и [Г]
ГЛАВА 6. Постановка, автоматизация и диференциация на съскавите [С] и [З] и [Ц]
-- Съскави фрикативни консонанти [С] и [З]
-- Лингвистичен материал за автоматизация на съскав консонант [С]
-- Постановка на съскав, звучен фрикатив [З]
-- Лингвистичен материал за автоматизация на съскав фрикатив [З]
-- Диференциация на съскавите консонанти [С] и [З]
-- Съскав африкат [Ц]
-- Лингвистичен материал за автоматизация на съскав африкат [Ц]
-- Диференциация на съскавите консонанти [С] , [З] и [Ц]
ГЛАВА 7. Постановка, автоматизация и диференциация на шушкавите консонанти [Ш] и [Ж] и [Ч]
-- Шушкав консонант
-- Лингвистичен материал за автоматизация на шушкав невибратен консонант [Ш]
-- Шушкав звучен консонант [Ж]
-- Лингвистичен материал за автоматизация на шушкав консонант [Ж]
-- Лингвистичен материал за диференциация на звуковете [Ш] и [Ж]
-- Шушкав африкат [Ч]
-- Лингвистичен материал за автоматизация на шушкав африкат [Ч]
-- Лингвистичен материал за диференциация на шушкавите консонанти [Ш] , [Ж] и [Ч]
ГЛАВА 8. Диференциация на съскавите от шушкавите консонанти в българския език
-- Лингвистичен материал за диференциация на съгласните звукове [С] и [Ш]
-- Лингвистичен материал за диференциация на съгласните звукове [С] и [Ж]
-- Лингвистичен материал за диференциация на съгласният звук [С] и африкат [Ч]
-- Лингвистичен материал за диференциация на съгласните звукове [З] и [Ш]
-- Лингвистичен материал за диференциация на съгласните звукове [З] и [Ж]
-- Лингвистичен материал за диференциация на съгласният звук [З] и африкат [Ч]
-- Лингвистичен материал за диференциация на африката [Ц] от звук [Ш]
-- Лингвистичен материал за диференциация на африката [Ц] и звук [Ж]
-- Лингвистичен материал за диференциация на африкатите [Ц] и [Ч]
ГЛАВА 9. Постановка, автоматизация и диференциация на сонорните звукове [Л] и [Р]
-- Постановка и автоматизация на сонорен (плавен) звук [Л]
-- Лингвистичен материал за автоматизация на сонорен консонант [Л]
-- Постановка и автоматизация на сонорен (плавен) звук [Р]
-- Лингвистичен материал за автоматизация на сонорен консонант [Р]
-- Лингвистичен материал за диференциация на сонорните звуковезвук [Л] от [Р]
Библиография
Приложение


 
Категории
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване
Теория и методика на говорната техника
  Теория и методика на говорната техника
Вътрешният свят и неговото представяне
  Вътрешният свят и неговото представяне
Драмата на надареното дете и търсенето на истинския Аз
 
Детска психология
Драмата на надареното дете и търсенето на истинския Аз
Детска невропсихология
  Детска невропсихология
Параноя и параноялни състояния
 
Параноя и параноялни състояния
Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
  Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
Детството, познато и нипознато - от инфантицида до дигиталното детство
  Детството, познато и нипознато - от инфантицида до дигиталното детство
Оценка на личностови разстройства
  Оценка на личностови разстройства
Огледай се в празната чиния - психология на храненето
  Огледай се в празната чиния - психология на храненето
Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
  Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
Психология на емоциите
  Психология на емоциите
Психодиагностика на ранното детство
  100 занимания по системата Монтесори, за да подготвим детето си да чете и пише
Психодиагностика на ранното детство
  Психодиагностика на ранното детство
Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
  Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
Агресията
  Агресията
Етикит за всеки ден
  Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят