Категории
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Да разбираш и да бъдеш разбиран
  Да разбираш и да бъдеш разбиран
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
Теория и практика на груповото консултиране
  Теория и практика на груповото консултиране
Теория и практика на консултирането и психотерапията
  Теория и практика на консултирането и психотерапията
Как да говорим така, че тийнейджърът да слуша
  Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Ятрогения или освобождаваща психотерапия
  Ятрогения или освобождаваща психотерапия
Аналогиите в детска възраст
  Аналогиите в детска възраст
Привързаност и личностна патология
  Привързаност и личностна патология
Артикулационни нарушения
  Теории за психичното развитие в психоанализата 
 
Артикулационни нарушения  
Артикулационни нарушения + приложение
Код: 0417LOGNBU16
Автор: Екатерина Тодорова
Година: 2014, Стр: 356, Издателство Нов Български Университет
Второ допълнително и преработено издание
Цена: 25,00 лева
Описание
Книгата е посветена на теоритична и терапевтичната рамса на специфичните нарушения д артикулацията, фонетиката и фонологията на български език.


Представени са коткретни терапевтични статегии и етапи на логопедичната интервенция при артикулационни нарушения ; артикулационната и акустичната характеристика на нормативните фонеми; видовете неправилна артикулация; методите за постановка, автоматизация и диференциация на нарушените звукове.


Ръководството предлага конкретен лингвистичен материал и логопедични упражнения за преодоляване на нарушената артикулация. Практическото ръководство е полезен за работа на логопеди и представлява интерес за всички, които се интересуват от правилната рец на децата.
Съдържание
Предговор към първо издание.
Предговор към второ издание.

ГЛАВА 1. Артикулационни нарушения - определение, класификация, диагноза, диференциална диагноза, терапия.
-- Основни термини в областта на артикулационните нарушения
-- Специфични артикулационни нарушения
-- Протокол за оценка на артикулацията на деца в предучилищна и начална училищна възраст
ГЛАВА 2. Артикулационни упражнения.
ГЛАВА 3. Постановка, автоматизация и диференциация на звучните и беззвучните консонати в българския език
-- Постановка, автоматизация и диференциация на преградните консонанти [П] и [Б]
-- Лингвистичен материал за диференциация на преградните звук [П] от [Б]
-- Постановка, автоматизация и диференциация на проходните фрикативни консонати[Ф] и [В]
-- Лингвистичен материал за диференциация на преграден ЗВУК [Ф] от [В]
-- Постановка, автоматизация и диференциация на преградните консонанти [Т] и [Д]
-- Лингвистичен материал за диференциация на преграден ЗВУК [Т] от [Д]
ГЛАВА 4. Сонорни, назални консонанти [М] и [Н]
-- Постановка, автоматизация и диференциация на сонорните назални звукове [М] и [Н]
-- Лингвистичен материал за диференциация на преграден звук [М] и [Н]
ГЛАВА 5. Постановка, автоматизация и диференциация на преградните консонанти [К] и [Г]
-- Задноезичен звук [К]
-- Лингвистичен материал за автоматизация задноезичен съгласен звук [К]
-- Задноезичен звук [Г]
-- Лингвистичен материал за автоматизация задноезичен звук [Г]
-- Диференциация на преградните консонанти [К] и [Г]
ГЛАВА 6. Постановка, автоматизация и диференциация на съскавите [С] и [З] и [Ц]
-- Съскави фрикативни консонанти [С] и [З]
-- Лингвистичен материал за автоматизация на съскав консонант [С]
-- Постановка на съскав, звучен фрикатив [З]
-- Лингвистичен материал за автоматизация на съскав фрикатив [З]
-- Диференциация на съскавите консонанти [С] и [З]
-- Съскав африкат [Ц]
-- Лингвистичен материал за автоматизация на съскав африкат [Ц]
-- Диференциация на съскавите консонанти [С] , [З] и [Ц]
ГЛАВА 7. Постановка, автоматизация и диференциация на шушкавите консонанти [Ш] и [Ж] и [Ч]
-- Шушкав консонант
-- Лингвистичен материал за автоматизация на шушкав невибратен консонант [Ш]
-- Шушкав звучен консонант [Ж]
-- Лингвистичен материал за автоматизация на шушкав консонант [Ж]
-- Лингвистичен материал за диференциация на звуковете [Ш] и [Ж]
-- Шушкав африкат [Ч]
-- Лингвистичен материал за автоматизация на шушкав африкат [Ч]
-- Лингвистичен материал за диференциация на шушкавите консонанти [Ш] , [Ж] и [Ч]
ГЛАВА 8. Диференциация на съскавите от шушкавите консонанти в българския език
-- Лингвистичен материал за диференциация на съгласните звукове [С] и [Ш]
-- Лингвистичен материал за диференциация на съгласните звукове [С] и [Ж]
-- Лингвистичен материал за диференциация на съгласният звук [С] и африкат [Ч]
-- Лингвистичен материал за диференциация на съгласните звукове [З] и [Ш]
-- Лингвистичен материал за диференциация на съгласните звукове [З] и [Ж]
-- Лингвистичен материал за диференциация на съгласният звук [З] и африкат [Ч]
-- Лингвистичен материал за диференциация на африката [Ц] от звук [Ш]
-- Лингвистичен материал за диференциация на африката [Ц] и звук [Ж]
-- Лингвистичен материал за диференциация на африкатите [Ц] и [Ч]
ГЛАВА 9. Постановка, автоматизация и диференциация на сонорните звукове [Л] и [Р]
-- Постановка и автоматизация на сонорен (плавен) звук [Л]
-- Лингвистичен материал за автоматизация на сонорен консонант [Л]
-- Постановка и автоматизация на сонорен (плавен) звук [Р]
-- Лингвистичен материал за автоматизация на сонорен консонант [Р]
-- Лингвистичен материал за диференциация на сонорните звуковезвук [Л] от [Р]
Библиография
Приложение


 
Категории
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване
Майчината любов
  Майчината любов
Агресията
  Агресията
Етикит за всеки ден
  Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят
Тайният език на малките деца
  Тайният език на малките деца
Психодиагностика на ранното детство
  Психодиагностика на ранното детство
Артикулационни нарушения
  Артикулационни нарушения + приложение
Попиващият ум
  Попиващият ум
Помисли отново. Преодоляване на упоритите мисловни навици
  Помисли отново. Преодоляване на упоритите мисловни навици
Огледай се в празната чиния - психология на храненето
  Огледай се в празната чиния - психология на храненето
Как да учим децата да учат - за да успяват
  Как да учим децата да учат - за да успяват
Психология. Малка енциклопедия
  Психология. Малка енциклопедия
Тайната на детството
  Тайната на детството
форма за поръчка
Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.