ChaniaРесурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности
Ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности

Автор: Петя Марчева-Йошовска
Издателство: фабер
Каталожен №: 23264_PMY_02
ISBN: 978-954-07-4065-2
Категория: Педагогика, Книги за учители
Година: 2021
Размер: 14 x 21
Корица: Мека
Страници: 114

Цена: 23,00 лв.

ОПИСАНИЕ
Предвид трудността в изследване на мащабността на за­дадената тема настоящото изследване няма амбицията да даде готови решения на всички проблеми, с които се сблъскват ре­сурсните учители в началото на кариерата си.

Проучването се осъществява с нагласата за по-успешна практическа реализа­ция на ресурсното подпомагане, което да подпомогне успешно­то приобщаване на децата и учениците в общообразователната среда в България.
Тук следва да отбележим, че разглежданият в настоящото изследване проблем у нас към момента не е достатъчно добре анализиран и разработен предвид трудността в проучването и мащабността.

Монографията е предназначена за студенти по специална педагогика и от всички специалности на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, които завършват учителска правоспособност, учи­тели от различни образователни степени и етапи на държавни­те и частните училища в България.А също така и за всички специалисти в педагогическата практика и за родители, които имат отношение към разглежданата проблематика и въпросите на съвременното българско образование.

Надявам се този труд даде отговори на важни въпроси, свързани с грижите, възпитанието, обучението и подкрепата на децата и учениците със специални образователни потребности у нас, и в същото време да генерира нови идеи в контекста на приобщаващото образование, както и да стимулира нови изсле­дователски търсения както в областта, така и в сродни научни области.

СЪДЪРЖАНИЕ

РЕЦЕНЗИЯ
УВОД
Първа глава
ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
1.1. Институционална политика за ресурсно подпомагане в страната
1.1.1. Видове институции
1.2. Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците според Държавния образователен стандарт за приобщаващо образование
1.2.1. Общата подкрепа
1.2.2. Допълнителна подкрепа за личностно развитие
1.2.2.1. Състав и функции на екипа за подкрепа на личностното развитие
1.2.2.2. Статут и функция на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
1.2.3. Ресурсно подпомагане
1.2.3.1 Същност на ресурсното подпомагане
1.2.3.2. Професионална функция на ресурсния учител
Глава втора
ДИЗАЙН И МЕТОДИКА НА ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ С РЕСУРСНИТЕ УЧИТЕЛИ
2.1. Цел, обект, предмет и задачи на изследването
2.2. Организация на емпиричното проучване
2.3. Анализ на резултатите от изследването
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА104
Приложение

 

 

 

 

 

 

 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки

Декларация за поверителност