Chania

- Логопедия
- Дислексия
- Аутизъм
- Деца със специални образователни потребности
- Тест за интелигентност
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Семейство и семейна терапия
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Психология
- Психоанализа и психотерапия
- Детска психология

- Популярна психология

- Книги за общуването с детето

- Образователни книжки за деца

- Помагала за детската градина

- Физическо възпитание 

- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Самоусвършенстване
- Книги за общуването

- Мениджмънт и управление

- Езикът на тялото

Теория и терапия на психичните разтройства   Теория и терапия на психичните разтройства

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Израстването на личността

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях

Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства   Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства

Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение   Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение

Лекции по когнитивна психология за логопеди   Лекции по когнитивна психология за логопеди

Осъзнатият път през депресията   Осъзнатият път през депресията

 

 

Педагогика на приобщаването - включващо образование
 

Педагогика на приобщаването - включващо образование

Код: 0858PEDKLIM15
Автор: Мария Баева
Издателство У И "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 2009
Страници: 192
Цена: 18 лв.

Съдържание

Предговор
Образователни политики и основни понятия
 • Политики в областта на включващото/интегрирано образование
 • Образователни политики с фокус върху специалните групи
  • Държавна и законодателна политика в Република България по отношение на деца с увреждания (хора с увреждания)
  • Държавна и законодателна политика в Република България по отношение на деца в риск и на отпадащите от училище
  • Държавна и законодателна политика в Република България по отношение на децата от домовете и деца, лишени от родителска грижа
 • Форми на образователна сегрегация в България
  • Специални училища под ръководството на МОМН, за които се търсят нови алтернативни образователни, оздравителни и социални стойности (като например трансформиране в ресурсни центрове и др.), са:
   • Помощни училища
   • Специални училища за деца с говорни, слухови и зрителни увреждания
   • Индивидуални форми на обучение на деца с физически увреждания
   • Социално-педагогически интернати и възпитатели училища-интернати
  • Институции към МТСП
 • Основни понятия. Подходи и лексика, свързани със съдържанието на понятийния апарат - включващо, интегрирано или приобщаващо обучение или образование
 • Интегрирано обучение
Включващо/приобщаващо образование (Inclusive education)
 • Какво е включващо/приобщаващо образование?
 • Включващо образование - реалности в процеса на приобщаване
 • Методически препоръки за организиране на включващото образование при ограничени ресурси
Заключение
Ползвана литература

---

 
 
Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО