Chania

Алтернативни подходи за работа при деца с умствена изостаналост
 

Алтернативни подходи за работа при деца с умствена изостаналост

Код: 44148_CLI_114
Автор: Катерина Караджова
Издателство У И "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 2018
Страници: 188
Цена: 0.00 лв.
Не е в наличност

Описание

Книгата разглежда приобщаващото обучение, насочено към деца със специални образователни потребности.
Алтернативните подходи са различни от общоприетите и не са нито медицински, нито чисто педагогически, нито психологически, макар че за тяхното реализиране се използват и прийоми от медицината, и от педагогиката, и от психологията. Става въпрос за корекционно-терапевтичен и диагностичен ефект посредством приемливи за децата арттерапевтични технологии
 
 

--

 
 
Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология