Chania

Логопедия
Аутизъм
Деца със специални образователни потребности
Дислексия
Заекване
Агресия, агресивни деца
Арт терапия
Педагогика
Предучилищна подготовка
Психология
Детска психология
Популярна психология
Социална психология
Психоанализа
Психиатрия, психотерапия
Спец. литература за учители
Спец. литература за родители
Възпитание и отглеждане на дете
Самоусвършенстване
Невролингвистично програмиране

Техника на говора
 

Техника на говора

Код: 74331L_KLM11
Автор: Елисавета сотирова, Евгения иванова
Издателство:.УИ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ
Година: 2012
Страници: 196

Цена: 13 лв.

 


Съдържание

ЧАСТ I. Словото като изкуство на човешкото поведение
-- художествено слово, техника на говора, художествена организация на изразните средства на словото 
---- Човекът и неговия глас
---- Възпитание на слуха
----Напрежение и говор
---- Дишане и говор
---- Резонанс
---- Основни качества на гласа
---- Артикулация (дикция) 
---- Интонация
ЧАСТ II. Практически упражнения по техника на говора
-- Упражнения за освобождаване от паразитно мскулно напрежение и за дишане 
---- Упражнения в легнало положение
---- Упражнения в седнало положение
---- Упражнения в изправено положение
--- Упражнение за постановка на гласа
---- упражнение за освобождаване на фонационните пътища
---- упражнение за преминаване към словесен начин на произношение
---- упражнение за мека звукова атака
--- Артикулационни упражнения
---- Упражнение за загряване на артикулационните органи 
---- Комбинирани упражнения
---- Упражнение с трудни срички
---- Упражнение със скороговорки
---- Артикулационни игри
-- Художествени текстове за усвършенстване на говорната техника
---- весела езико-мелничка (стихове-скороговорки) 
---- Произведения за деца
---- Епиграми
---- Стихотворения
---- фейлетони, разкази, есета
Литература
тестове за проверка на знанията 

---

 
Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология