Chania

Логопедия
Аутизъм
Деца със специални образователни потребности
Дислексия
Заекване
Агресия, агресивни деца
Арт терапия
Педагогика
Предучилищна подготовка
Психология
Детска психология
Популярна психология
Социална психология
Психоанализа
Психиатрия, психотерапия
Спец. литература за учители
Спец. литература за родители
Възпитание и отглеждане на дете
Самоусвършенстване
Невролингвистично програмиране

Използване на играта като средство за въздействие и развитие при деца с умствена изостаналост
 

Използване на играта като средство за въздействие и развитие при деца с умствена изостаналост

Код: 33227_KLI09
Автор: Катерина Караджова, Данка Щерева
Издателство У И "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 2013
Страници: 92

Цена: 12 лв.

 


Описание

Пособието може да се използва от студенти , учители в помошното училище, ресурсни учители, общообразователни учители, родители и други

Съдържание

Първа глава
1. Характеристика на играта при деца с умствена изостаналост
1.1. Теоретична постановка
1.2. Възможности на децата с умствена изостаналост за включване в игрова дейнсост 
1.3. Връзка между обучението на децата със значителни интелектуални нарушения в игровата дейнсост 
1.4. Принципи и правила и подходи за включване на децата с умствена изостаналост в игровата дейнсост
1.5. Трудности при усвояването на игровите правила и включване на децата с умствена изостаналост в игровата дейнсост
1.6. Игрите като средство за диагностика, обучение, корекция и компенсация
1.7. Експериментални изследвания на корекционното и диагностичното значение на дидактичните игри
1.8. Описание на рисунките и начините на тяхното използване
1.9 Картини за определяне на усещанията и възприятията при умствено изостаналите деца
1.10. Анализ на картинките
Втора глава
2. Подвижни игри
2.1. Особености на подвижните игри
2.2. Музикално-подвижни игри
2.3. Забавно-занимателни игри 
Гатанки
Стихове и залъгалки
Библиография
 
Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО