Категории
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Да разбираш и да бъдеш разбиран
  Да разбираш и да бъдеш разбиран
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
Теория и практика на груповото консултиране
  Теория и практика на груповото консултиране
Теория и практика на консултирането и психотерапията
  Теория и практика на консултирането и психотерапията
Как да говорим така, че тийнейджърът да слуша
  Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Ятрогения или освобождаваща психотерапия
  Ятрогения или освобождаваща психотерапия
Аналогиите в детска възраст
  Аналогиите в детска възраст
Привързаност и личностна патология
  Привързаност и личностна патология
Артикулационни нарушения
  Теории за психичното развитие в психоанализата 
 
Използване на играта като средство за въздействие и развитие при деца с умствена изостаналост
 
Използване на играта като средство за въздействие и развитие при деца с умствена изостаналост
Код: 33227_KLI09
Автор: Катерина Караджова, Данка Щерева, Година: 2013
Страници: 92, Издателство: Св. Климент Охридски
Цена:12,00 Лева
Описание
Пособието може да се използва от студенти , учители в помошното училище, ресурсни учители, общообразователни учители, родители и други
Съдържание

Първа глава
1. Характеристика на играта при деца с умствена изостаналост
1.1. Теоретична постановка
1.2. Възможности на децата с умствена изостаналост за включване в игрова дейнсост
1.3. Връзка между обучението на децата със значителни интелектуални нарушения в игровата дейнсост
1.4. Принципи и правила и подходи за включване на децата с умствена изостаналост в игровата дейнсост
1.5. Трудности при усвояването на игровите правила и включване на децата с умствена изостаналост в игровата дейнсост
1.6. Игрите като средство за диагностика, обучение, корекция и компенсация
1.7. Експериментални изследвания на корекционното и диагностичното значение на дидактичните игри
1.8. Описание на рисунките и начините на тяхното използване
1.9 Картини за определяне на усещанията и възприятията при умствено изостаналите деца
1.10. Анализ на картинките
Втора глава
2. Подвижни игри
2.1. Особености на подвижните игри
2.2. Музикално-подвижни игри
2.3. Забавно-занимателни игри
Гатанки
Стихове и залъгалки
Библиография

 
Категории
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване
Майчината любов
  Майчината любов
Агресията
  Агресията
Етикит за всеки ден
  Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят
Тайният език на малките деца
  Тайният език на малките деца
Психодиагностика на ранното детство
  Психодиагностика на ранното детство
Артикулационни нарушения
  Артикулационни нарушения + приложение
Попиващият ум
  Попиващият ум
Помисли отново. Преодоляване на упоритите мисловни навици
  Помисли отново. Преодоляване на упоритите мисловни навици
Огледай се в празната чиния - психология на храненето
  Огледай се в празната чиния - психология на храненето
Как да учим децата да учат - за да успяват
  Как да учим децата да учат - за да успяват
Психология. Малка енциклопедия
  Психология. Малка енциклопедия
Тайната на детството
  Тайната на детството
форма за поръчка
Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.