ChaniaТест за училищна готовност
Тест за училищна готовност
Автор: Пламен Калчев
Издателство: Изток - Запад
Каталожен №: 21685_IZZA_709
ISBN: 978-619-152-168-5
Категория: Книги за родители - Книги за Учители
Година: 2013
Размер: 14 х 21 см
Корица: Мека
Страници: 140

Цена: 10,00 лв.
ОПИСАНИЕ

Настоящото ръководството представя тест за училищна готовност (ТУГ): конструиране на инструмента (структура, надеждност, валидност и норми), провеждане на изследването и интерпретация на резултатите.
Книгата е предназначена за специалисти, занимаващи се с психологическа диагностика и оценка на развитието.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Описание на задачите от теста
Начални езикови умения
Начални математически умения
Кодиране (попълване на фигурки)
Зрително-моторна интеграция
Зрителна дискриминация
Кринингова оценка на емоционални и поведенчески проблеми, взаимоотношения с връстниците и просоциално поведение
Провеждане на изследването и интерпретация на резултатите
Провеждане на изследването и изчисляване на индивидуалния бал
Провеждане на изследването
Изчисляване на индивидуалния бал по субтестове и общи показатели
Оценка на копиране на кръст
Интерпретация на резултатите
Категориална оценка на резултатите
Равнище
Интерпретация на общите показатели
Интерпретация на равнище субтестове
Конструиране на теста: структура, надеждност и норми
Изследвани лица. Етапи на събиране на данните
Трудност на задачите
Структура на теста
Надеждност
Дескриптивни характеристики. Различия по пол. Норми
Стандартни оценки и кумулативни проценти
Стандартна грешка на измерване
Прогностична валидност
Оценка на външния критерий
Структура на данните за равнище на учебни постижения
Структурни модели: три етапа на оценка на прогностичната валидност
Първи етап
Втори етап
Трети етап
Показатели на скрининга: сензитивност, специфичност, положителна и отрицателна прогностична стойност, ROC-крива
Литература
Приложение А. Профилна бланка
Приложение Б. Нормативни таблици
Преобразуване на суровия бал в стандартни оценки и кумулативни проценти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки

Декларация за поверителност