Chania

- Здраве и медицина
- Логопедия
- Дислексия
- Аутизъм
- Деца със специални образователни потребности
- Тест за интелигентност
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Семейство и семейна терапия
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Психология
- Психоанализа и психотерапия
- Детска психология

- Популярна психология

- Книги за общуването с детето

- Образователни книжки за деца

- Помагала за детската градина

- Физическо възпитание 

- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Самоусвършенстване
- Книги за общуването

- Мениджмънт и управление

- Езикът на тялото

Наръчник за справяне с чудовища, динозаври и други страшни неща - 170 начина да се справим с детските страхове.  
Наръчник за справяне с чудовища, динозаври и други страшни неща - 170 начина да се справим с детските страхове.

Как да говорим така, че малкото дете да слуша   Как да говорим така, че малкото дете да слуша

Проективните методики при деца и подрастващи   Проективните методики при деца и подрастващи - ТОМ I 
Практическо ръководство

Проективните методики при деца и подрастващи  
Проективните методики при деца и подрастващи - ТОМ II
Практическо ръководство

Клинико-психологични аспекти на дисфункционалните вярвания и копинг стратегиите при пациенти с параноидна шизофрения  
Клинико-психологични аспекти на дисфункционалните вярвания и копинг стратегиите при пациенти с параноидна шизофрения

Защо тийнейджърът не ми говори - Кратък наръчник за намиране на общ език с тийнейджъра.  
Защо тийнейджърът не ми говори - Кратък наръчник за намиране на общ език с тийнейджъра.

Да оцелееш като родител 2   Да оцелееш като родител 2

Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят   Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят

Теория и терапия на психичните разтройства   Теория и терапия на психичните разтройства

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях  
Работа с деца с агресивно поведение

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях

Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства   Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства

Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение   Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение

Осъзнатият път през депресията   Осъзнатият път през депресията

 

 

Тест за училищна готовност
 

Тест за училищна готовност

Код: 0785IZZAPED21
Автор: Адел Фабер, Илейн Мазлиш 
Издателство Изток - Запад
Година на издаване 2013
Страници: 140
Цена: 9 лв.

Описание

Настоящото ръководството представя тест за училищна готовност (ТУГ): конструиране на инструмента (структура, надеждност, валидност и норми), провеждане на изследването и интерпретация на резултатите.
Книгата е предназначена за специалисти, занимаващи се с психологическа диагностика и оценка на развитието.

Съдържание

Описание на задачите от теста
 • Начални езикови умения
 • Начални математически умения
 • Кодиране (попълване на фигурки)
 • Зрително-моторна интеграция
 • Зрителна дискриминация
 • Кринингова оценка на емоционални и поведенчески проблеми, взаимоотношения с връстниците и просоциално поведение
Провеждане на изследването и интерпретация на резултатите
 • Провеждане на изследването и изчисляване на индивидуалния бал
  • Провеждане на изследването
  • Изчисляване на индивидуалния бал по субтестове и общи показатели
  • Оценка на копиране на кръст
 • Интерпретация на резултатите
  • Категориална оценка на резултатите
  • Равнище
  • Интерпретация на общите показатели
  • Интерпретация на равнище субтестове
Конструиране на теста: структура, надеждност и норми
 • Изследвани лица. Етапи на събиране на данните
 • Трудност на задачите
 • Структура на теста
 • Надеждност
 • Дескриптивни характеристики. Различия по пол. Норми
  • Стандартни оценки и кумулативни проценти
  • Стандартна грешка на измерване
Прогностична валидност
 • Оценка на външния критерий
  • Структура на данните за равнище на учебни постижения
 • Структурни модели: три етапа на оценка на прогностичната валидност
  • Първи етап
  • Втори етап
  • Трети етап
 • Показатели на скрининга: сензитивност, специфичност, положителна и отрицателна прогностична стойност, ROC-крива
Литература
Приложение А. Профилна бланка
Приложение Б. Нормативни таблици
 • Преобразуване на суровия бал в стандартни оценки и кумулативни проценти
Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО