Chania

Тест за училищна готовност
 

Тест за училищна готовност

Код: 0785IZZAPED21
Автор: Адел Фабер, Илейн Мазлиш 
Издателство Изток - Запад
Година на издаване 2013
Страници: 140

Цена: 9 лв.


Описание

Настоящото ръководството представя тест за училищна готовност (ТУГ): конструиране на инструмента (структура, надеждност, валидност и норми), провеждане на изследването и интерпретация на резултатите.
Книгата е предназначена за специалисти, занимаващи се с психологическа диагностика и оценка на развитието.

Съдържание

Описание на задачите от теста
 • Начални езикови умения
 • Начални математически умения
 • Кодиране (попълване на фигурки)
 • Зрително-моторна интеграция
 • Зрителна дискриминация
 • Кринингова оценка на емоционални и поведенчески проблеми, взаимоотношения с връстниците и просоциално поведение
Провеждане на изследването и интерпретация на резултатите
 • Провеждане на изследването и изчисляване на индивидуалния бал
  • Провеждане на изследването
  • Изчисляване на индивидуалния бал по субтестове и общи показатели
  • Оценка на копиране на кръст
 • Интерпретация на резултатите
  • Категориална оценка на резултатите
  • Равнище
  • Интерпретация на общите показатели
  • Интерпретация на равнище субтестове
Конструиране на теста: структура, надеждност и норми
 • Изследвани лица. Етапи на събиране на данните
 • Трудност на задачите
 • Структура на теста
 • Надеждност
 • Дескриптивни характеристики. Различия по пол. Норми
  • Стандартни оценки и кумулативни проценти
  • Стандартна грешка на измерване
Прогностична валидност
 • Оценка на външния критерий
  • Структура на данните за равнище на учебни постижения
 • Структурни модели: три етапа на оценка на прогностичната валидност
  • Първи етап
  • Втори етап
  • Трети етап
 • Показатели на скрининга: сензитивност, специфичност, положителна и отрицателна прогностична стойност, ROC-крива
Литература
Приложение А. Профилна бланка
Приложение Б. Нормативни таблици
 • Преобразуване на суровия бал в стандартни оценки и кумулативни проценти
Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО