Chania

Логопедия
Аутизъм
Деца със специални образователни потребности
Дислексия
Заекване
Агресия, агресивни деца
Арт терапия
Педагогика
Предучилищна подготовка
Психология
Детска психология
Популярна психология
Социална психология
Психоанализа
Психиатрия, психотерапия
Спец. литература за учители
Спец. литература за родители
Възпитание и отглеждане на дете
Самоусвършенстване
Невролингвистично програмиране

Да разбираш и да бъдеш разбиран
 

Да разбираш и да бъдеш разбиран

Код: 01437_IZA_185
Автор: Ерик Блументал
Издателство Изток - Запад
Дата на издаване: 2017
Страници: 184

Цена: 15 лв.

 


Описание

Тази книга е посветена на всички, които са осъзнали безсмислието на споровете, борбата за надмощие и демонстрацията на сила, уморени са от конфликтите, конфронтацията и агресията. 

От тук  ще  научат как да живеят в мир със своите партньори, семейства, приятели, колеги, познати, роднини и съседи. С представителите на други нации, раси и религии и далеч не на последно място – със самите себе си

--

 
 
Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология