Chania

Логопедия
Аутизъм
Деца със специални образователни потребности
Дислексия
Заекване
Агресия, агресивни деца
Арт терапия
Педагогика
Предучилищна подготовка
Психология
Детска психология
Популярна психология
Социална психология
Психоанализа
Психиатрия, психотерапия
Спец. литература за учители
Спец. литература за родители
Възпитание и отглеждане на дете
Самоусвършенстване
Невролингвистично програмиране

Оценка на психопатни черти в юношеска възраст. Част 2.
 

Оценка на психопатни черти в юношеска възраст. Част 2.

Код: 00935_IZA180
Автор: Пламен Калчев
Издателство Изток - Запад
Дата на издаване: 2016
Страници: 216

Цена: 12 лв.

 


Описание

Коровосърдечност и неемоционалност" представя българска адаптация на Въпросник за коравосърдечност и неемоционалност (Frick, 2004): факторна структура, надеждност, валидност и норми. 

Книгата е предназначена за специалисти в областта на психологическата диагностика и оценка на развитието.


Пламен Калчев е професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, доктор на психологическите науки.

--

 
 
Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология