Категории
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Похватите на титаните
 
Самоусвършенстване
Похватите на титаните
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
Откажи се да избираш!
 
Самоусвършенстване
Откажи се да избираш!
Теория и практика на консултирането и психотерапията
  Теория и практика на консултирането и психотерапията
Как да говорим така, че тийнейджърът да слуша
  Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Ятрогения или освобождаваща психотерапия
  Ятрогения или освобождаваща психотерапия
Детето в приемното семейство
  Детето в приемното семейство
Утопия за реалисти
 
Самоусвършенстване
Популярна психология
Утопия за реалисти
Смисълът на тревожността
  Да правим чудеса - Вдъхновяващи методи за презареждане на емоциите и възстановяване на здравето.
 
Теория и практика на груповото консултиране
 
Теория и практика на груповото консултиране
Код: 2256MBPIZZ15
Джералд Кори
дата: 2016, 522 стр, Формат А4, Издателство Изток Запад

 

Цена: 45,00 Лева
Анотация
"Теория и практика на груповото консултиране" представя на читателя задълбочен преглед на 11 теории за груповото консултиране. Освен че илюстрира как да се прилагат тези теории на практика, този бестселър ръководи студентите и практикуващите в разработването на собствен синтез на различни аспекти на теориите. С ясния и директен стил на писане на Кори читателите могат с лекота да схванат всяко теоретично понятие и неговото взаимоотношение с груповата практика.
"Тази книга е добре написан, всеобхватен учебник по практики за групово консултиране, етика, техники и приложение на теорията."
Д-р Джослин М. Бенет-Гарауей, лицензиран професионален консултант, Университет на Детройт в Мърси

"Това е ефективен учебник по групово консултиране, който деконструира груповото консултиране на критично важните му компоненти: водене на групата, етика, етапи, умения и техники, и след това го подсилва с приложението му с различни популации и интегрирането на теориите за груповото консултиране."
Мередит Дрю, Сентинъри Колидж

"Това е отличен учебник, който осигурява както начално, така и напреднало разбиране за теориите и практиките на груповото консултиране. Той включва цялостен, но въпреки това лаконичен обзор на основния групов процес и практика. Той осигурява ясно разбиране на теоретичните основи на ключовите допускания и техники на всяка теория и илюстрира тяхното приложение към групите в действие. Препоръчвам тази книга на всички студенти и професионалисти, които са си поставили за цел да подобрят приложението на теорията в практиката си в терапевтични групи."
Хедър Смит, Кент Стейт Юнивърсити

"Това е най-добрата книга на пазара, която може да се използва във воденето на курс по групово консултиране. Тя е четивна и моите студенти я използват с голямо удоволствие. Според мен интегративното ударение е ценно за бъдещите консултанти. Частите върху училищното консултиране, многокултурните въпроси и баланса между теорията и практиката я правят задълбочен, всеобхватен учебник."
Пол Близард, Мисури Стейт Юнивърсити
Съдържание
Предговор
 • Обзор на книгата
 • Ново в осмото издание
 • Признателност
Основни елементи на груповия процес: обзор
 • Въведение в груповата работа
  • Увеличеното използване на групите
  • Обзор на консултативните групи
  • Други типове групи
  • Груповото консултиране в многокултурен контекст
 • Ръководене на група
  • Водещият групата като човек
  • Специални проблеми и въпроси за начинаещи водещи групи
  • Умения за водене на група
  • Специални умения за започване и приключване на групови сесии
  • Как да станете многокултурно компетентен групов консултант
  • Развитие на вашия лидерски стил
  • Ролята на изследванията в практикуването на груповата работа
 • Етичните и професионални въпроси в груповата практика
  • Правата на участниците в групата
  • Въпросът за психологическите рискове в групите
  • Етика на действията на водещите групи
  • Социализиране между членовете на групата
  • Влиянието на ценностите на водещия върху групата
  • Етични въпроси в многокултурното групово консултиране
  • Употреби и злоупотреби на груповите техники
  • Компетентност на водещия групата
  • Отговорност и професионална небрежност
 • Ранни етапи в развитието на групата
  • Етап 1: въпроси преди групата − формиране на групата
  • Етап 2: първоначален етап − ориентация и изследване
  • Етап 3: преходен етап − справяне със съпротивата
  • Заключителни коментари
 • По-късни етапи в развитието на групата
  • Етап 4: работен етап − сплотеност и продуктивност
  • Етап 5: последен етап − консолидиране и прекратяване
  • Етап 6: въпроси след края на групата − оценка и проследяване
  • Заключителни бележки
Теоретични подходи към груповото консултиране
 • Психоаналитичният подход към групите
  • Въведение
  • Ключови концепции
  • Приложение: терапевтични техники и процедури
  • Етапите на развитие и техните последици за груповата работа
  • Съвременни тенденции в психоаналитичната групова терапия
  • Прилагане на психоаналитичния подход с многокултурни групи
  • Оценка на психоаналитичния подход към групите
  • Оттук насетне: накъде?
 • Адлерово групово консултиране
  • Въведение
  • Ключови концепции
  • Роля и функции на водещия
  • Етапи на Адлеровата група
  • Приложение: терапевтични техники и процедури
  • Прилагане на Адлеровия подход към груповата работа в училищата
  • Приложение на Адлеровия подход към многокултурни групи
  • Оценка на Адлеровия подход към групите
  • Оттук насетне: накъде?
 • Психодрама в групи
  • Въведение
  • Ключови концепции
  • Роля и функции на психодраматичния водещ
  • Основни елементи на психодрамата
  • Фази на психодраматичния процес
  • Приложение: терапевтични техники и процедури
  • Прилагане на психодрамата груповата работа в училищата
  • Прилагане на психодрамата с многокултурни групи
  • Оценка на психодрамата
  • Оттук насетне: накъде?
 • Екзистенциалният подход към групите
  • Въведение
  • Ключови понятия
  • Роля и функции на водещия групата
  • Приложение: терапевтични техники и процедури
  • Фази на екзистенциалната група
  • Прилагане на екзистенциалния подход към груповата работа в училищата
  • Прилагане на екзистенциалния подход с многокултурни групи
  • Оценка на екзистенциалния подход към групите
  • Оттук насетне: накъде?
 • Центриран върху човека подход към групите
  • Въведение
  • Ключови понятия
  • Роля и функции на водещия групата
  • Етапи на центрираната върху човека група
  • Центрирани върху човека експресивни изкуства в група
  • Приложение: терапевтични техники и процедури
  • Прилагане на центрирания върху човека подход към груповата работа в училищата
  • Прилагане на центрирания върху човека подход с многокултурни групи
  • Оценка на центрирания върху човека подход към групите
  • Оттук насетне: накъде?
 • Гещалттерапия в групи
  • Въведение
  • Ключови понятия
  • "Тук и сега"
  • Роля и функции на водещия групата
  • Етапи на гещалтгрупата
  • Приложение: терапевтични техники и процедури
  • Прилагане на гещалттерапията към груповата работа в училищата
  • Прилагане на гещалттерапията с многокултурни групи<
  • Оценка на гещалтисткия подход към групите
  • Оттук насетне: накъде?
 • Трансакционен анализ в групи
  • Въведение
  • Ключови понятия
  • Роля и функции на водещия групата
  • Етапи на групата в трансакционния анализ
  • Приложение: терапевтични техники и процедури
  • Прилагане на трансакционния анализ към груповата работа в училищата
  • Прилагане на трансакционния анализ с многокултурни групи
  • Оценка на трансакционния анализ в групи
  • Оттук насетне: накъде?
 • Когнитивно-поведенчески подходи към групи
  • Въведение
  • Ключови понятия
  • Роля и функции на водещия групата
  • Етапи на когнитивно-поведенческата група
  • Приложение: терапевтични техники и процедури
  • Прилагане на когнитивно-поведенческия подходи към груповата работа в училищата
  • Прилагане на когнитивно-поведенческия подходи с многокултурни групи
  • Оценка на когнитивно-поведенческия подходи към групи
  • Оттук насетне: накъде?
 • Рационално-емоционална поведенческа терапия в групи
  • Въведение
  • Ключови понятия
  • Роля и функции на водещия групата
  • Приложение: терапевтични техники и процедури
  • Прилагане на рационално-емоционално поведенческата терапия в работа в училищата
  • Прилагане на рационално-емоционално поведенческата терапия с многокултурни групи
  • Оценка на рационално-емоционално поведенческата терапия в групи
  • Оттук насетне: накъде?
 • Терапия на реалността в групи
  • Въведение
  • Ключови понятия
  • Роля и функции на водещия групата
  • Приложение: терапевтични техники и процедури
  • Прилагане на терапията на реалността в групова работа в училищата
  • Прилагане на терапията на реалността с многокултурни групи
  • Оценка на терапията на реалността в групи
  • Оттук насетне: накъде?
 • Фокусиране върху решението кратка терапия в групи
  • Въведение
  • Ключови понятия
  • Роля и функции на водещия групата
  • процесът на фокусираната върху решението група
  • Приложение: терапевтични техники и процедури
  • Прилагане на фокусираната върху решението кратка терапия към груповата работа в училищата
  • Прилагане на фокусираната върху решението кратка терапия с многокултурни групи
  • Мотивационно интервюиране
  • Оценка на фокусираната върху решението кратка терапия в групи
  • Оттук насетне: накъде?
Интеграция и приложение
 • Сравнение, съпоставяне и интеграция
  • Въведение
  • Цели на груповото консултиране: различните перспективи
  • Роля и функции на водещия групата: различните перспективи
  • Степен на структуриране и разделение на отговорността: различните перспективи
  • Използване на техниките: различните перспективи
  • Групова работа в многокултурен контекст: различните перспективи
  • Приложение на интегративен модел
  • Обобщение и обзорни таблици
 • Еволюцията на една група: интегративна перспектива
  • Въведение
  • Формиране на група
  • Начален етап
  • Преходен етап
  • Работен етап
  • Последният етап
  • Развийте собствен стил на водене на групи
Показалец
 
Категории
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване
Теория и методика на говорната техника
  Теория и методика на говорната техника
Вътрешният свят и неговото представяне
  Вътрешният свят и неговото представяне
Драмата на надареното дете и търсенето на истинския Аз
 
Детска психология
Драмата на надареното дете и търсенето на истинския Аз
Детска невропсихология
  Детска невропсихология
Параноя и параноялни състояния
 
Параноя и параноялни състояния
Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
  Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
Детството, познато и нипознато - от инфантицида до дигиталното детство
  Детството, познато и нипознато - от инфантицида до дигиталното детство
Оценка на личностови разстройства
  Оценка на личностови разстройства
Огледай се в празната чиния - психология на храненето
  Огледай се в празната чиния - психология на храненето
Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
  Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
Психология на емоциите
  Психология на емоциите
Психодиагностика на ранното детство
  100 занимания по системата Монтесори, за да подготвим детето си да чете и пише
Психодиагностика на ранното детство
  Психодиагностика на ранното детство
Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
  Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
Агресията
  Агресията
Етикит за всеки ден
  Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят
 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:

Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
Доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.