Категории
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Да разбираш и да бъдеш разбиран
  Да разбираш и да бъдеш разбиран
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
Теория и практика на груповото консултиране
  Теория и практика на груповото консултиране
Теория и практика на консултирането и психотерапията
  Теория и практика на консултирането и психотерапията
Как да говорим така, че тийнейджърът да слуша
  Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Ятрогения или освобождаваща психотерапия
  Ятрогения или освобождаваща психотерапия
Аналогиите в детска възраст
  Аналогиите в детска възраст
Привързаност и личностна патология
  Привързаност и личностна патология
Артикулационни нарушения
  Теории за психичното развитие в психоанализата 
 
Теория и практика на груповото консултиране
 
Теория и практика на груповото консултиране
Код: 2256MBPIZZ15
Джералд Кори
дата: 2016, 522 стр, Формат А4, Издателство Изток Запад

 

Цена: 45,00 Лева
Анотация
"Теория и практика на груповото консултиране" представя на читателя задълбочен преглед на 11 теории за груповото консултиране. Освен че илюстрира как да се прилагат тези теории на практика, този бестселър ръководи студентите и практикуващите в разработването на собствен синтез на различни аспекти на теориите. С ясния и директен стил на писане на Кори читателите могат с лекота да схванат всяко теоретично понятие и неговото взаимоотношение с груповата практика.
"Тази книга е добре написан, всеобхватен учебник по практики за групово консултиране, етика, техники и приложение на теорията."
Д-р Джослин М. Бенет-Гарауей, лицензиран професионален консултант, Университет на Детройт в Мърси

"Това е ефективен учебник по групово консултиране, който деконструира груповото консултиране на критично важните му компоненти: водене на групата, етика, етапи, умения и техники, и след това го подсилва с приложението му с различни популации и интегрирането на теориите за груповото консултиране."
Мередит Дрю, Сентинъри Колидж

"Това е отличен учебник, който осигурява както начално, така и напреднало разбиране за теориите и практиките на груповото консултиране. Той включва цялостен, но въпреки това лаконичен обзор на основния групов процес и практика. Той осигурява ясно разбиране на теоретичните основи на ключовите допускания и техники на всяка теория и илюстрира тяхното приложение към групите в действие. Препоръчвам тази книга на всички студенти и професионалисти, които са си поставили за цел да подобрят приложението на теорията в практиката си в терапевтични групи."
Хедър Смит, Кент Стейт Юнивърсити

"Това е най-добрата книга на пазара, която може да се използва във воденето на курс по групово консултиране. Тя е четивна и моите студенти я използват с голямо удоволствие. Според мен интегративното ударение е ценно за бъдещите консултанти. Частите върху училищното консултиране, многокултурните въпроси и баланса между теорията и практиката я правят задълбочен, всеобхватен учебник."
Пол Близард, Мисури Стейт Юнивърсити
Съдържание
Предговор
 • Обзор на книгата
 • Ново в осмото издание
 • Признателност
Основни елементи на груповия процес: обзор
 • Въведение в груповата работа
  • Увеличеното използване на групите
  • Обзор на консултативните групи
  • Други типове групи
  • Груповото консултиране в многокултурен контекст
 • Ръководене на група
  • Водещият групата като човек
  • Специални проблеми и въпроси за начинаещи водещи групи
  • Умения за водене на група
  • Специални умения за започване и приключване на групови сесии
  • Как да станете многокултурно компетентен групов консултант
  • Развитие на вашия лидерски стил
  • Ролята на изследванията в практикуването на груповата работа
 • Етичните и професионални въпроси в груповата практика
  • Правата на участниците в групата
  • Въпросът за психологическите рискове в групите
  • Етика на действията на водещите групи
  • Социализиране между членовете на групата
  • Влиянието на ценностите на водещия върху групата
  • Етични въпроси в многокултурното групово консултиране
  • Употреби и злоупотреби на груповите техники
  • Компетентност на водещия групата
  • Отговорност и професионална небрежност
 • Ранни етапи в развитието на групата
  • Етап 1: въпроси преди групата − формиране на групата
  • Етап 2: първоначален етап − ориентация и изследване
  • Етап 3: преходен етап − справяне със съпротивата
  • Заключителни коментари
 • По-късни етапи в развитието на групата
  • Етап 4: работен етап − сплотеност и продуктивност
  • Етап 5: последен етап − консолидиране и прекратяване
  • Етап 6: въпроси след края на групата − оценка и проследяване
  • Заключителни бележки
Теоретични подходи към груповото консултиране
 • Психоаналитичният подход към групите
  • Въведение
  • Ключови концепции
  • Приложение: терапевтични техники и процедури
  • Етапите на развитие и техните последици за груповата работа
  • Съвременни тенденции в психоаналитичната групова терапия
  • Прилагане на психоаналитичния подход с многокултурни групи
  • Оценка на психоаналитичния подход към групите
  • Оттук насетне: накъде?
 • Адлерово групово консултиране
  • Въведение
  • Ключови концепции
  • Роля и функции на водещия
  • Етапи на Адлеровата група
  • Приложение: терапевтични техники и процедури
  • Прилагане на Адлеровия подход към груповата работа в училищата
  • Приложение на Адлеровия подход към многокултурни групи
  • Оценка на Адлеровия подход към групите
  • Оттук насетне: накъде?
 • Психодрама в групи
  • Въведение
  • Ключови концепции
  • Роля и функции на психодраматичния водещ
  • Основни елементи на психодрамата
  • Фази на психодраматичния процес
  • Приложение: терапевтични техники и процедури
  • Прилагане на психодрамата груповата работа в училищата
  • Прилагане на психодрамата с многокултурни групи
  • Оценка на психодрамата
  • Оттук насетне: накъде?
 • Екзистенциалният подход към групите
  • Въведение
  • Ключови понятия
  • Роля и функции на водещия групата
  • Приложение: терапевтични техники и процедури
  • Фази на екзистенциалната група
  • Прилагане на екзистенциалния подход към груповата работа в училищата
  • Прилагане на екзистенциалния подход с многокултурни групи
  • Оценка на екзистенциалния подход към групите
  • Оттук насетне: накъде?
 • Центриран върху човека подход към групите
  • Въведение
  • Ключови понятия
  • Роля и функции на водещия групата
  • Етапи на центрираната върху човека група
  • Центрирани върху човека експресивни изкуства в група
  • Приложение: терапевтични техники и процедури
  • Прилагане на центрирания върху човека подход към груповата работа в училищата
  • Прилагане на центрирания върху човека подход с многокултурни групи
  • Оценка на центрирания върху човека подход към групите
  • Оттук насетне: накъде?
 • Гещалттерапия в групи
  • Въведение
  • Ключови понятия
  • "Тук и сега"
  • Роля и функции на водещия групата
  • Етапи на гещалтгрупата
  • Приложение: терапевтични техники и процедури
  • Прилагане на гещалттерапията към груповата работа в училищата
  • Прилагане на гещалттерапията с многокултурни групи<
  • Оценка на гещалтисткия подход към групите
  • Оттук насетне: накъде?
 • Трансакционен анализ в групи
  • Въведение
  • Ключови понятия
  • Роля и функции на водещия групата
  • Етапи на групата в трансакционния анализ
  • Приложение: терапевтични техники и процедури
  • Прилагане на трансакционния анализ към груповата работа в училищата
  • Прилагане на трансакционния анализ с многокултурни групи
  • Оценка на трансакционния анализ в групи
  • Оттук насетне: накъде?
 • Когнитивно-поведенчески подходи към групи
  • Въведение
  • Ключови понятия
  • Роля и функции на водещия групата
  • Етапи на когнитивно-поведенческата група
  • Приложение: терапевтични техники и процедури
  • Прилагане на когнитивно-поведенческия подходи към груповата работа в училищата
  • Прилагане на когнитивно-поведенческия подходи с многокултурни групи
  • Оценка на когнитивно-поведенческия подходи към групи
  • Оттук насетне: накъде?
 • Рационално-емоционална поведенческа терапия в групи
  • Въведение
  • Ключови понятия
  • Роля и функции на водещия групата
  • Приложение: терапевтични техники и процедури
  • Прилагане на рационално-емоционално поведенческата терапия в работа в училищата
  • Прилагане на рационално-емоционално поведенческата терапия с многокултурни групи
  • Оценка на рационално-емоционално поведенческата терапия в групи
  • Оттук насетне: накъде?
 • Терапия на реалността в групи
  • Въведение
  • Ключови понятия
  • Роля и функции на водещия групата
  • Приложение: терапевтични техники и процедури
  • Прилагане на терапията на реалността в групова работа в училищата
  • Прилагане на терапията на реалността с многокултурни групи
  • Оценка на терапията на реалността в групи
  • Оттук насетне: накъде?
 • Фокусиране върху решението кратка терапия в групи
  • Въведение
  • Ключови понятия
  • Роля и функции на водещия групата
  • процесът на фокусираната върху решението група
  • Приложение: терапевтични техники и процедури
  • Прилагане на фокусираната върху решението кратка терапия към груповата работа в училищата
  • Прилагане на фокусираната върху решението кратка терапия с многокултурни групи
  • Мотивационно интервюиране
  • Оценка на фокусираната върху решението кратка терапия в групи
  • Оттук насетне: накъде?
Интеграция и приложение
 • Сравнение, съпоставяне и интеграция
  • Въведение
  • Цели на груповото консултиране: различните перспективи
  • Роля и функции на водещия групата: различните перспективи
  • Степен на структуриране и разделение на отговорността: различните перспективи
  • Използване на техниките: различните перспективи
  • Групова работа в многокултурен контекст: различните перспективи
  • Приложение на интегративен модел
  • Обобщение и обзорни таблици
 • Еволюцията на една група: интегративна перспектива
  • Въведение
  • Формиране на група
  • Начален етап
  • Преходен етап
  • Работен етап
  • Последният етап
  • Развийте собствен стил на водене на групи
Показалец
 
Категории
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване
Майчината любов
  Майчината любов
Агресията
  Агресията
Етикит за всеки ден
  Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят
Тайният език на малките деца
  Тайният език на малките деца
Психодиагностика на ранното детство
  Психодиагностика на ранното детство
Артикулационни нарушения
  Артикулационни нарушения + приложение
Попиващият ум
  Попиващият ум
Помисли отново. Преодоляване на упоритите мисловни навици
  Помисли отново. Преодоляване на упоритите мисловни навици
Огледай се в празната чиния - психология на храненето
  Огледай се в празната чиния - психология на храненето
Как да учим децата да учат - за да успяват
  Как да учим децата да учат - за да успяват
Психология. Малка енциклопедия
  Психология. Малка енциклопедия
Тайната на детството
  Тайната на детството
форма за поръчка
Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.