Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
 
НОВО
Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
Сбогом на безсънието - Как да се наспиваме и да бъдем бодри всеки ден
 
НОВО
Сбогом на безсънието - Как да се наспиваме и да бъдем бодри всеки ден
Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства
 
НОВО
Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства
Умно бебе. Пътеводител за ранното детско развитие
 
НОВО
Умно бебе. Пътеводител за ранното детско развитие
Категории
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Да разбираш и да бъдеш разбиран
  Да разбираш и да бъдеш разбиран
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
Теория и практика на груповото консултиране
  Теория и практика на груповото консултиране
Теория и практика на консултирането и психотерапията
  Теория и практика на консултирането и психотерапията
Как да говорим така, че тийнейджърът да слуша
  Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Ятрогения или освобождаваща психотерапия
  Ятрогения или освобождаваща психотерапия
Аналогиите в детска възраст
  Аналогиите в детска възраст
Привързаност и личностна патология
  Привързаност и личностна патология
Артикулационни нарушения
  Теории за психичното развитие в психоанализата 
 
Педагогика - теория на обучението дидактика - втора част
 
Педагогика - теория на обучението дидактика - втора част
Код: 04647_ISL07
Под научното ръководство и редакция на проф. д-р Теодор попов , Страници: 494, 2015 година
 
Цена: 29,00 Лева
Съдържание
Глава 1: Дидактика нато наука и учебна дисциблина. Предмет и обект на Дидактиката. Функции и проблематика
Глава 2: Обучение и образование. Същност и Функции
Глава 3:
Педагогическа Дидактика. Модели и научните педагогически изследвания
Глава 4: Дизайн - теория на Обучението
Глава 5:
Стратегии на Обучение
Глава 6: Преподаване и учени
Глава 7:
Конструктивизмът - нова философия на обучението
Глава 8: Образователна система. Функции но образователна система
Глава 9:
Цели на обучението/образованието
Глава 10: Целеполагането в обучението
Глава 11:
Съдържанието на обучението
Глава 12:
Държавни документи
Глава 13:
Принципи на обучението
Глава 14:
Педагогическите технологии
Глава 15:
Средства на обучението. компютърното обучениет
Глава 16:
Методи на обучението
Глава 17:
Организационни системи на обучението.
Глава 18:
Организационни форми на обучението. Урокът
Глава 19:
Алтернативни подходи към образованието
Глава 20:
Форми на обучение в медицинските университети и колежи.
Глава 21:
Учебен процес. Същност
Глава 22:
Обучене на възрастни
Глава 23:
Модели на процеса на обучението
Глава 24:
Индивидуализация и диференциация на обучението
Глава 25:
Контрол и оценка на знанията, уменията и навиците, Доцимологията
Глава 26:
Самостоятелната работа в процеса на обучението
Глава 27:
Извънкласниците и извънучилищните форми на обучението
Глава 28:
Учителят като субект в процеса на обучението
Глава 29:
Преподователят във ВУЗ
Глава 30:
Дистанционно обучение
Глава 31:
Проблемност в обучението
Глава 32:
Програмираното обучение
Глава 33:
Интегрираното обучение
Глава 34:
Проблемно базираното обучение
Глава 35:
Здравни, хигиенни и психохигиенни аспекти на обучението
Глава 36:
Обучението и работоспособността на студентите
Глава 37:
Неуспехите в обучението и тяхното преодоляване
Глава 38:
Преодоляване на критични ситуации в учебния процес
Глава 39:
Дидактогеннията
 
Категории
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване
В защита на алтруизма - Силата на доброжелателството.
  В защита на алтруизма - Силата на доброжелателството.
Каузата на децата
  Как да не станеш враг на собственото си дете - Книга за родители и деца, които искат да бъдат заедно.
Психодиагностика на ранното детство
  100 занимания по системата Монтесори, за да подготвим детето си да чете и пише
Далече от дървото - Родители, деца и търсенето на идентичност
  Далече от дървото - Родители, деца и търсенето на идентичност
Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
  Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
Майчината любов
  Майчината любов
Агресията
  Агресията
Етикит за всеки ден
  Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят
Психодиагностика на ранното детство
  Психодиагностика на ранното детство
Попиващият ум
  Попиващият ум
Как да учим децата да учат - за да успяват
  Как да учим децата да учат - за да успяват
форма за поръчка
Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.