Категории
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Да разбираш и да бъдеш разбиран
  Да разбираш и да бъдеш разбиран
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
Теория и практика на груповото консултиране
  Теория и практика на груповото консултиране
Теория и практика на консултирането и психотерапията
  Теория и практика на консултирането и психотерапията
Как да говорим така, че тийнейджърът да слуша
  Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Ятрогения или освобождаваща психотерапия
  Ятрогения или освобождаваща психотерапия
Аналогиите в детска възраст
  Аналогиите в детска възраст
Привързаност и личностна патология
  Привързаност и личностна патология
Артикулационни нарушения
  Теории за психичното развитие в психоанализата 
 
Педагогика - теория на обучението дидактика - втора част
 
Педагогика - теория на обучението дидактика - втора част
Код: 04647_ISL07
Под научното ръководство и редакция на проф. д-р Теодор попов , Страници: 494, 2015 година
 
Цена: 29,00 Лева
Съдържание
Глава 1: Дидактика нато наука и учебна дисциблина. Предмет и обект на Дидактиката. Функции и проблематика
Глава 2: Обучение и образование. Същност и Функции
Глава 3:
Педагогическа Дидактика. Модели и научните педагогически изследвания
Глава 4: Дизайн - теория на Обучението
Глава 5:
Стратегии на Обучение
Глава 6: Преподаване и учени
Глава 7:
Конструктивизмът - нова философия на обучението
Глава 8: Образователна система. Функции но образователна система
Глава 9:
Цели на обучението/образованието
Глава 10: Целеполагането в обучението
Глава 11:
Съдържанието на обучението
Глава 12:
Държавни документи
Глава 13:
Принципи на обучението
Глава 14:
Педагогическите технологии
Глава 15:
Средства на обучението. компютърното обучениет
Глава 16:
Методи на обучението
Глава 17:
Организационни системи на обучението.
Глава 18:
Организационни форми на обучението. Урокът
Глава 19:
Алтернативни подходи към образованието
Глава 20:
Форми на обучение в медицинските университети и колежи.
Глава 21:
Учебен процес. Същност
Глава 22:
Обучене на възрастни
Глава 23:
Модели на процеса на обучението
Глава 24:
Индивидуализация и диференциация на обучението
Глава 25:
Контрол и оценка на знанията, уменията и навиците, Доцимологията
Глава 26:
Самостоятелната работа в процеса на обучението
Глава 27:
Извънкласниците и извънучилищните форми на обучението
Глава 28:
Учителят като субект в процеса на обучението
Глава 29:
Преподователят във ВУЗ
Глава 30:
Дистанционно обучение
Глава 31:
Проблемност в обучението
Глава 32:
Програмираното обучение
Глава 33:
Интегрираното обучение
Глава 34:
Проблемно базираното обучение
Глава 35:
Здравни, хигиенни и психохигиенни аспекти на обучението
Глава 36:
Обучението и работоспособността на студентите
Глава 37:
Неуспехите в обучението и тяхното преодоляване
Глава 38:
Преодоляване на критични ситуации в учебния процес
Глава 39:
Дидактогеннията
 
Категории
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване
Майчината любов
  Майчината любов
Агресията
  Агресията
Етикит за всеки ден
  Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят
Тайният език на малките деца
  Тайният език на малките деца
Психодиагностика на ранното детство
  Психодиагностика на ранното детство
Артикулационни нарушения
  Артикулационни нарушения + приложение
Попиващият ум
  Попиващият ум
Помисли отново. Преодоляване на упоритите мисловни навици
  Помисли отново. Преодоляване на упоритите мисловни навици
Огледай се в празната чиния - психология на храненето
  Огледай се в празната чиния - психология на храненето
Как да учим децата да учат - за да успяват
  Как да учим децата да учат - за да успяват
Психология. Малка енциклопедия
  Психология. Малка енциклопедия
Тайната на детството
  Тайната на детството
форма за поръчка
Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.