Категории
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Похватите на титаните
 
Самоусвършенстване
Похватите на титаните
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
Откажи се да избираш!
 
Самоусвършенстване
Откажи се да избираш!
Теория и практика на консултирането и психотерапията
  Теория и практика на консултирането и психотерапията
Как да говорим така, че тийнейджърът да слуша
  Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Ятрогения или освобождаваща психотерапия
  Ятрогения или освобождаваща психотерапия
Детето в приемното семейство
  Детето в приемното семейство
Утопия за реалисти
 
Самоусвършенстване
Популярна психология
Утопия за реалисти
Смисълът на тревожността
  Да правим чудеса - Вдъхновяващи методи за презареждане на емоциите и възстановяване на здравето.
 
Педагогика - теория на възпитанието - първа част
 
Педагогика - теория на възпитанието - първа част
Код: 03275_ISL06
Под научното ръководство и редакция на проф. д-р Теодор попов , Страници: 324, 2012 година
 
Цена: 26,00 Лева
Съдържание
Глава 1: Статут на педагогиката като самостоятелна наука и учебна дисциплина. Интегративни връзки на педагогиката с другите науки. Системата на педагогическите науки
Глава 2: Обект и предмет на педагогиката
Глава 3: Категориално-понятен апарат на педагогиката
Глава 4: Педагогическа дейност. Компоненти на педагогическата дейност. Цел на педагогическата дейност. Педогогически процеси. Педагогически ситуации.
Глава 5: Педагогическата дейност в сферата на здравеопазването и общественото здраве
Глава 6: Управление на педагогическата дейност
Глава 7: Възпитание и развитие. Фактори на развитието
Глава 8: Възпитателна система. Компоненти на възпитателна система
Глава 9: Възпитанието като обществено явление. Цел на възпитанието
Глава 10: Възпитателен процес. Възпитанието като педагогически процес. Възпитателна дейност и възпитателен процес. Характерни особеностина възпитателен процес
Глава 11: Педагогически закономерности. Педагогически закони
Глава 12: Принципи на възпитанието видове принципи на възпитанието
Глава 13: Педагогическо общуване и педагогическовзаимодействие
Глава 14: Самовъзпитанието. Същност и социална обусловеност. Етапи. Методи на самовъзпитанието
Глава 15: Физическо възпитание.
Глава 16: Здравно възпитание.
Глава 17: Възпитание в труд
Глава 18: Интелектуално развитие и възпитание
Глава 19: Нравствено възпитание
Глава 20: Светогледно възпитание
Глава 21: Естетическо възпитание. Същност на културата. Изкуството и връзката с културата. Естетическа култура.
Глава 22: Художествено възпитание.Художествена култура. Изкуството във възпитателна дейност.
Глава 23: Семейно възпитание. Семейството като възпитателна среда. Детерминанти, функции, зазачи, стилове и методи на семейното възпитание
Глава 24: Психосексуално развитие и полова социализация
Глава 25: Възпитание и образование в мултикултурна среда
Глава 26: Гражданско образование и възпитание
Глава 27: Екологично възпитание
Глава 28: Възпитание и социализация чрез средствата за масова комуникация
Глава 29: Етико-деонтологични аспекти на образованието и възпитанието
Глава 30: Професионално възпитание на медицинските специалисти
Глава 31: Форми на възпитателна работа. Възпитателно въздействие на празнично-обрядната система
Глава 32: Религия и възпитание
 
Категории
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване
Теория и методика на говорната техника
  Теория и методика на говорната техника
Вътрешният свят и неговото представяне
  Вътрешният свят и неговото представяне
Драмата на надареното дете и търсенето на истинския Аз
 
Детска психология
Драмата на надареното дете и търсенето на истинския Аз
Детска невропсихология
  Детска невропсихология
Параноя и параноялни състояния
 
Параноя и параноялни състояния
Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
  Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
Детството, познато и нипознато - от инфантицида до дигиталното детство
  Детството, познато и нипознато - от инфантицида до дигиталното детство
Оценка на личностови разстройства
  Оценка на личностови разстройства
Огледай се в празната чиния - психология на храненето
  Огледай се в празната чиния - психология на храненето
Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
  Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
Психология на емоциите
  Психология на емоциите
Психодиагностика на ранното детство
  100 занимания по системата Монтесори, за да подготвим детето си да чете и пише
Психодиагностика на ранното детство
  Психодиагностика на ранното детство
Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
  Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
Агресията
  Агресията
Етикит за всеки ден
  Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят
 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
Доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.