Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
 
НОВО
Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
Наръчник за оцеляване на училищния психолог
 
НОВО
Наръчник за оцеляване на училищния психолог
Детска невропсихология
 
НОВО
Детска невропсихология
Да откриеш детето
 
НОВО
Да откриеш детето
Категории
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Да разбираш и да бъдеш разбиран
  Да разбираш и да бъдеш разбиран
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
Теория и практика на груповото консултиране
  Теория и практика на груповото консултиране
Теория и практика на консултирането и психотерапията
  Теория и практика на консултирането и психотерапията
Как да говорим така, че тийнейджърът да слуша
  Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Ятрогения или освобождаваща психотерапия
  Ятрогения или освобождаваща психотерапия
Аналогиите в детска възраст
  Аналогиите в детска възраст
Привързаност и личностна патология
  Привързаност и личностна патология
Артикулационни нарушения
  Теории за психичното развитие в психоанализата 
 
Утвърждаване на позитивна дисциплина - награди, мерки, санкции+ CD
  Утвърждаване на позитивна дисциплина - награди, мерки, санкции+ CD
 
Утвърждаване на позитивна дисциплина - награди, мерки, санкции+ CD
  Дневник за сутрешния филтър в детската градина
Книга за лекторските часове
  Книга за лекторските часове
Самооценяване и управление на качеството – детска градина + CD
  Самооценяване и управление на качеството – детска градина + CD
Мисли бързо! Решавай бързо! Бъди пръв! 128 развиващи задачи и обучителни ситуации
  Креативните училища - Революцията, която преобразява образованието
1
Мисли бързо! Решавай бързо! Бъди пръв! 128 развиващи задачи и обучителни ситуации
  Мисли бързо! Решавай бързо! Бъди пръв! 128 развиващи задачи и обучителни ситуации
CD - Професионално учителско портфолио
  CD - Професионално учителско портфолио
2
Обогатяващото педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст
  Обогатяващото педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст
Дислексия - ръководство за родители и учители
  Дислексия - ръководство за родители и учители
3
формиране на полезни умения при зрително затруднени ученици - методическо ръководство
  формиране на полезни умения при зрително затруднени ученици - методическо ръководство
Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда
  Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда
4
55 златни правила как всяко дете да успее в училище и в живота
  55 златни правила как всяко дете да успее в училище и в живота
Малки книжки в помощ на детския учител - Как да работим с агресивни деца
  Малки книжки в помощ на детския учител - Как да работим с агресивни деца
5
Практическо ръководство в помощ на детските ясли, обединените детски заведения и домовете за медико-социални грижи за деца
  Практическо ръководство в помощ на детските ясли, обединените детски заведения и домовете за медико-социални грижи за деца
Малки книжки в помощ на детския учител - Как да работим с родители
  Малки книжки в помощ на детския учител - Как да работим с родители
6
CD Графици, планове и правилници за началото на учебната година - за детски градини
 
CD Графици, планове и правилници за началото на учебната година - за детски градини
Издателство: Раабе България,
НОВО!Специално за детските градини подготвяме нов компактдиск с примерни документи в съответствие с новата нормативна уредба, които всяка детска градина следва да изготви и приеме до 15 септември.
Цена: 34,00 Лева
7
CD Тематични разпределения за детската градина
 
CD Тематични разпределения за детската градина
Издателство: Раабе България,

НОВО!
 Примерни тематични разпределения за всяка група и образователно направление по новата Наредба № 5 от 3.06.2016 г. за предучилищното образование.
Цена: 34,00 Лева
8
CD Документация - за училища
 
CD Заповеди за началото на учебната година - за детски градини
Издателство: Раабе България,
НОВО! Нов компактдиск за детските градини, включващ набор от примерни заповеди за началото на учебната година.
Цена: 34,00 Лева
9
CD Документация - за училища
 
CD Документация - за училища
Издателство: Раабе България,
НОВО! Актуализиран и допълнен съобразно новата нормативна уредба компактдиск с примерни документи за организация на дейностите и учебната година в училище.
Цена: 34,00 Лева
10
CD Заповеди за началото на учебната година - за училища
 
Издателство: Раабе България,
НОВО! Компактдискът съдържа над 90 готови примерни заповеди, необходими на всеки директор за успешното начало на учебната година.
Цена: 34,00 Лева
11
Децата, родителите, играта
  Край на скуката в час
 
12
 
Категории
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване
В защита на алтруизма - Силата на доброжелателството.
  В защита на алтруизма - Силата на доброжелателството.
Каузата на децата
  Как да не станеш враг на собственото си дете - Книга за родители и деца, които искат да бъдат заедно.
Психодиагностика на ранното детство
  100 занимания по системата Монтесори, за да подготвим детето си да чете и пише
Далече от дървото - Родители, деца и търсенето на идентичност
  Далече от дървото - Родители, деца и търсенето на идентичност
Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
  Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
Майчината любов
  Майчината любов
Агресията
  Агресията
Етикит за всеки ден
  Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят
Психодиагностика на ранното детство
  Психодиагностика на ранното детство
Попиващият ум
  Попиващият ум
Как да учим децата да учат - за да успяват
  Как да учим децата да учат - за да успяват