Тялото помни - Мозъкът, умът и тялото в лечението на травмата.
 
НОВО
Общуване без агресия - Наръчник по ненасилствена комуникаци
Трето преработено и допълнено издание

Chania

- Логопедия
- Дислексия
- Аутизъм
- Деца със специални образователни потребности
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Семейство и семейна терапия
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Психология
- Психоанализа и психотерапия
- Детска психология
- Популярна психология

- Физическо възпитание 

- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Самоусвършенстване
- Книги за общуването

- Мениджмънт и управление

- Езикът на тялото

Теория и терапия на психичните разтройства   Теория и терапия на психичните разтройства

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Израстването на личността

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях

Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства   Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства

Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение   Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение

Лекции по когнитивна психология за логопеди   Лекции по когнитивна психология за логопеди

Осъзнатият път през депресията   Осъзнатият път през депресията

 

 

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА

Допълнителни форми и дейности в детската градина + CD Допълнителни форми и дейности в детската градина + CD    
Организиране на храненето в детската градина + CD Организиране на храненето в детската градина + CD Взаимодействие семейство - детска градина + CD Взаимодействие семейство - детска градина + CD
Уроци за сърцето: Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца от предучилищна възраст
Уроци за сърцето: Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца от предучилищна възраст
Уроци за сърцето: Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца в начална училищна възраст Уроци за сърцето: Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца в начална училищна възраст
Извънкласната дейност по физическо възпитание и спорт Извънкласната дейност по физическо възпитание и спорт    
Валдорфската детска градина. В съзвучие с природата на детето
Валдорфската детска градина. В съзвучие с природата на детето
Обогатяващото педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст
Обогатяващото педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст
Позитивно възпитание за тийнейджъри
Позитивно възпитание за тийнейджъри
Позитивно възпитание за деца в предучилищна възраст Позитивно възпитание за деца в предучилищна възраст
Тест за училищна готовност Тест за училищна готовност Диагностика на заекване в предучилищна възраст, (методическо ръководство) Диагностика на заекване в предучилищна възраст, (методическо ръководство)
Ранното четене и подготовката за училище Ранното четене и подготовката за училище Опознаването на околната действителност от детето в предучилищна възраст. Педагогическа технология Опознаването на околната действителност от детето в предучилищна възраст. Педагогическа технология
Всичко се решава преди детската градина Всичко се решава преди детската градина Клинични и социални аспекти на поведенческите проблеми в предучилищна възраст Клинични и социални аспекти на поведенческите проблеми в предучилищна възраст