Chania

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА

CD „Длъжностни характеристики“ CD „Длъжностни характеристики“    
Уроци за сърцето: Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца от предучилищна възраст
Уроци за сърцето: Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца от предучилищна възраст
Уроци за сърцето: Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца в начална училищна възраст Уроци за сърцето: Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца в начална училищна възраст
Извънкласната дейност по физическо възпитание и спорт Извънкласната дейност по физическо възпитание и спорт    
Валдорфската детска градина. В съзвучие с природата на детето
Валдорфската детска градина. В съзвучие с природата на детето
Обогатяващото педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст
Обогатяващото педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст
Позитивно възпитание за тийнейджъри
Позитивно възпитание за тийнейджъри
Позитивно възпитание за деца в предучилищна възраст Позитивно възпитание за деца в предучилищна възраст
Тест за училищна готовност Тест за училищна готовност Диагностика на заекване в предучилищна възраст, (методическо ръководство) Диагностика на заекване в предучилищна възраст, (методическо ръководство)
Ранното четене и подготовката за училище Ранното четене и подготовката за училище Опознаването на околната действителност от детето в предучилищна възраст. Педагогическа технология Опознаването на околната действителност от детето в предучилищна възраст. Педагогическа технология
Всичко се решава преди детската градина Всичко се решава преди детската градина Клинични и социални аспекти на поведенческите проблеми в предучилищна възраст Клинични и социални аспекти на поведенческите проблеми в предучилищна възраст