Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
 
НОВО
Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
Наръчник за оцеляване на училищния психолог
 
НОВО
Наръчник за оцеляване на училищния психолог
Детска невропсихология
 
НОВО
Детска невропсихология
Да откриеш детето
 
НОВО
Да откриеш детето
Категории
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Да разбираш и да бъдеш разбиран
  Да разбираш и да бъдеш разбиран
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
Теория и практика на груповото консултиране
  Теория и практика на груповото консултиране
Теория и практика на консултирането и психотерапията
  Теория и практика на консултирането и психотерапията
Как да говорим така, че тийнейджърът да слуша
  Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Ятрогения или освобождаваща психотерапия
  Ятрогения или освобождаваща психотерапия
Аналогиите в детска възраст
  Аналогиите в детска възраст
Привързаност и личностна патология
  Привързаност и личностна патология
Артикулационни нарушения
  Теории за психичното развитие в психоанализата 
 
Емоции и саморегулация на ученето
  Емоции и саморегулация на ученето
Екипна организация на физическото възпитание
  Екипна организация на физическото възпитание
Затъпяване: скритата цел на държавното образование
  Затъпяване: скритата цел на държавното образование
Детското приятелство и неговият смисъл
  Детското приятелство и неговият смисъл
Менса за деца: Книжка с пъзели за развитие на ума
  Менса за деца: Книжка с пъзели за развитие на ума
Менса за деца: Книжка с пъзели за развитие на ума - второ ниво за напреднали
  Менса за деца: Книжка с пъзели за развитие на ума - второ ниво за напреднали
Социално-педагогическа и пастирска работа с криминално проявени деца, жертва на наркотици и деструктивни култове
  Социално-педагогическа и пастирска работа с криминално проявени деца, жертва на наркотици и деструктивни култове
Въпросите на възрастовата и педагогическата психология
  Въпросите на възрастовата и педагогическата психология
1
Социално развитие и възпитание на детето. Идентификация. Стимулиране. Диагностика
  Социално развитие и възпитание на детето. Идентификация. Стимулиране. Диагностика
Психология и педагогика на децата с умствена недостатъчност - Част II
  Психология и педагогика на децата с умствена недостатъчност - Част II
2
Клинични и социални аспекти на поведенческите проблеми в предучилищна възраст
  Клинични и социални аспекти на поведенческите проблеми в предучилищна възраст
Поведенческа медицина
  Поведенческа медицина
3
Синергетическа философия на образованието. Синергично образование. Синергетическа естествена педагогика
  Синергетическа философия на образованието. Синергично образование. Синергетическа естествена педагогика
Педагогически технологии на игрово взаимодействие
  Педагогически технологии на игрово взаимодействие
4
Музикотерапията в социалната практика - фактор за успешната социализация и пресоциализация на личността
  Музикотерапията в социалната практика - фактор за успешната социализация и пресоциализация на личността
Елате да живеем за нашите деца
  Елате да живеем за нашите деца
Социалнопедагогическа диагностика
  Социално-педагогическа диагностика
Дигиталната грамотност във висшето образование
  Дигиталната грамотност във висшето образование
Студентът като субект на обучението
  Студентът като субект на обучението
Лечебна езда
  Лечебна езда
Научното педагогическо изследване. Методологически, технологични и методически аспекти
  Научното педагогическо изследване. Методологически, технологични и методически аспекти
Възпитанието: съдържателни и процесуални измерения
  Възпитанието: съдържателни и процесуални измерения
педагогическата практика - шанс на студента да експериментира
  педагогическата практика - шанс на студента да експериментира
 
Отворено обучение - диферециация в обучението в началното училище
 

Отворено обучение - диферециация в обучението в началното училище

Няма наличност

Педагогика - учебник за студенти от педагогическите специалисти  

Педагогика - учебник за студенти от педагогическите специалисти

Вяма наличност

Четене и специфичните му нарушения - I част
 

Четене и специфичните му нарушения - I част

Изчерпана

Специфични нарушения на четенето - диагностично оценяване - II част
 

Специфични нарушения на четенето - диагностично оценяване - II част

Изчерпана

 
Категории
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване
В защита на алтруизма - Силата на доброжелателството.
  В защита на алтруизма - Силата на доброжелателството.
Каузата на децата
  Как да не станеш враг на собственото си дете - Книга за родители и деца, които искат да бъдат заедно.
Психодиагностика на ранното детство
  100 занимания по системата Монтесори, за да подготвим детето си да чете и пише
Далече от дървото - Родители, деца и търсенето на идентичност
  Далече от дървото - Родители, деца и търсенето на идентичност
Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
  Магията 1-2-3. Ефективна дисциплина за деца от 2 до 12 години
Майчината любов
  Майчината любов
Агресията
  Агресията
Етикит за всеки ден
  Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят
Психодиагностика на ранното детство
  Психодиагностика на ранното детство
Попиващият ум
  Попиващият ум
Как да учим децата да учат - за да успяват
  Как да учим децата да учат - за да успяват