Абонирайте се за Информационен бюлетин
Арт-терапия при децата
 

Арт-терапия при децата

Налична

60 занимания с моето бебе по системата Монтесори
  60 занимания с моето бебе по системата Монтесори
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване - комуникация
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Тяло и зряло поведение
  Тяло и зряло поведение
Ти не си твоят мозък
  Ти не си твоят мозък
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Психодиагностика на детското развитие
  Психодиагностика на детското развитие
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Привързаност и личностна патология
  Привързаност и личностна патология
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
 
Синергетическа философия на образованието. Синергично образование. Синергетическа естествена педагогика
  Кажи ми рими
Отсъстващи бащи, изгубени синове
 
Играй и познай
5
Реч - лесна, сладка и омайна
  Реч - лесна, сладка и омайна
Валдорфската детска градина. В съзвучие с природата на детето
  Валдорфската детска градина. В съзвучие с природата на детето
Синергетическа философия на образованието. Синергично образование. Синергетическа естествена педагогика
  Синергетическа философия на образованието. Синергично образование. Синергетическа естествена педагогика
педагогическата практика - шанс на студента да експериментира
  педагогическата практика - шанс на студента да експериментира
Тайната на детството
  Тайната на детството
Използване на играта като средство за въздействие и развитие при деца с умствена изостаналост
  Използване на играта като средство за въздействие и развитие при деца с умствена изостаналост
6
Педагогическият съветник в съвременното българско училище
  Педагогическият съветник в съвременното българско училище
Рефлексията в обучението по биология - теоретични основания и практически решения
  Рефлексията в обучението по биология - теоретични основания и практически решения
7
Предучилищна педагогика (Актуални проблеми).
  Социална педагогика - учебник за студенти
Предучилищна педагогика (Актуални проблеми).
  Предучилищна педагогика (Актуални проблеми).
8
Децата като партньори в планирането - включване и консултиране с деца в училищна среда + CD
  Децата като партньори в планирането - включване и консултиране с деца в училищна среда + CD
Мисли бързо! Решавай бързо! Бъди пръв! 128 развиващи задачи и обучителни ситуации
  Мисли бързо! Решавай бързо! Бъди пръв! 128 развиващи задачи и обучителни ситуации
9
Въведение в училищната педагогика
  Въведение в училищната педагогика
Монтесори вкъщи. Околен свят
  Монтесори вкъщи. Околен свят
10
Най-важното за възпитанието според Монтесори, Корчак, Макаренко, Ериксон, Виготски
  Най-важното за възпитанието според Монтесори, Корчак, Макаренко, Ериксон, Виготски
Какво трябва да знаете за детето си
  Какво трябва да знаете за детето си
11
Обогатяващото педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст
  Обогатяващото педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст
Моята звукотека+CD - учебно помагало по логопедия
  Моята звукотека+CD - учебно помагало по логопедия
12
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Педагогика на деца и ученици с множество увреждания
  Педагогика на деца и ученици с множество увреждания
1
Комуникативни нарушения при неврологични увреди в детската възраст
  Комуникативни нарушения при неврологични увреди в детската възраст
Книга за родителите
  Книга за родителите
2
Педагогическо образование на родителите
  Педагогическо образование на родителите
С Монтесори в кухнята
  С Монтесори в кухнята
3
Монтесори вкъщи. Практическо обучение
  Монтесори вкъщи - Математика
Монтесори вкъщи. Практическо обучение
  Монтесори вкъщи. Практическо обучение
4
Чудото Монтесори или учение без мъчение и възпитание без оценки, награди и наказания
  Чудото Монтесори или учение без мъчение и възпитание без оценки, награди и наказания
Монтесори вкъщи - сензорно развитие
  Монтесори вкъщи - сензорно развитие
6
Как да отгледате удивително дете. Методът Монтесори
  Как да отгледате удивително дете. Методът Монтесори
Менса за деца: Книжка с пъзели за развитие на ума - първо ниво за начинаещи
  Менса за деца: Книжка с пъзели за развитие на ума - първо ниво за начинаещи
6
Ограмотяване на деца със специални образователни потребности
  Ограмотяване на деца със специални образователни потребности
Игротерапия. Лечение на заекването
  Игротерапия. Лечение на заекването
7
Педагогическа психология
  Педагогическа психология
Ранното четене и подготовката за училище
  Ранното четене и подготовката за училище
8
Речево развитие чрез автодидактични игри
  Речево развитие чрез автодидактични игри
Как да се справяме с възпитанието, без да губим самообладание
  Как да се справяме с възпитанието, без да губим самообладание
9
теория и технология на семейното възпитание - първа част
  теория и технология на семейното възпитание - първа част
теория и технология на семейното възпитание - първа част
  теория и технология на семейното възпитание - втора част
10
Методика за предначално ограмотяване и формиране на математически умения при деца с церебрална парализа
  Методика за предначално ограмотяване и формиране на математически умения при деца с церебрална парализа
Педагогика на приобщаването - включващо образование
  Педагогика на приобщаването - включващо образование
11
Медицинска педагогика - учебник за студенти от факултетите по обществено здраве
  Медицинска педагогика - учебник за студенти от факултетите по обществено здраве
фонологичното осъзнаване на децата- превенция на дислексия
  фонологичното осъзнаване на децата- превенция на дислексия
12
 
Агресията
 
Агресията
Посланията на новите деца
 
Посланията на новите деца
Сънища: Тайните на подсъзнанието
 
Сънища: Тайните на подсъзнанието
Артикулационни нарушения
 
Артикулационни нарушения + приложение
Общуването - как да влияем на другите
  Общуването - как да влияем на другите
Психология. Малка енциклопедия
  Психология. Малка енциклопедия
Практикум по арт терапия
 
Практикум по арт терапия
Как да учим децата да учат - за да успяват
  Как да учим децата да учат - за да успяват