Chania

ПЕДАГОГИКА

Уроци за сърцето: Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца от предучилищна възраст Уроци за сърцето: Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца от предучилищна възраст Уроци за сърцето: Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца в начална училищна възраст Уроци за сърцето: Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца в начална училищна възраст
Социалнопедагогически проблеми при деца с парародителска грижа
Социалнопедагогически проблеми при деца с парародителска грижа
   
Забавни и подвижни игри
Забавни и подвижни игри
Вие, вашето дете и училището
Вие, вашето дете и училището
Гражданско образование в детската градина и в началното училище
Гражданско образование в детската градина и в началното училище
Психология на професионално-педагогическото общуване
Психология на професионално-педагогическото общуване
Детството, познато и непознато - от инфантицида до дигиталното детство Детството, познато и непознато - от инфантицида до дигиталното детство Професионална педагогика – в исторически традиции и глобални перспективи Професионална педагогика – в исторически традиции и глобални перспективи
Алтернативни подходи за работа при деца с умствена изостаналост Алтернативни подходи за работа при деца с умствена изостаналост Теория на педагогическите умения на учителите Теория на педагогическите умения на учителите
Педагогика на ефективната комуникация Педагогика на ефективната комуникация Педагогика Педагогика
Основи на медийната педагогика - основи на медийната педагогика. Основи на медийната педагогика - основи на медийната педагогика. Детето в приемното семейство Детето в приемното семейство
Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства Да откриеш детето Да откриеш детето
100 занимания по системата Монтесори, за да подготвим детето си да чете и пише 100 занимания по системата Монтесори, за да подготвим детето си да чете и пише Методика на ранното развитие на Мария Монтесори Методика на ранното развитие на Мария Монтесори
Попиващият ум Попиващият ум Възпитанието в структурата на семейните отношения Възпитанието в структурата на семейните отношения
Педагогическа и психологическа диагностика - помагало за изследване на деца и ученици Педагогическа и психологическа диагностика - помагало за изследване на деца и ученици Валдорфската детска градина. В съзвучие с природата на детето Валдорфската детска градина. В съзвучие с природата на детето
Мисли бързо! Решавай бързо! Бъди пръв! 128 развиващи задачи и обучителни ситуации Мисли бързо! Решавай бързо! Бъди пръв! 128 развиващи задачи и обучителни ситуации Педагогика на деца и ученици с множество увреждания Педагогика на деца и ученици с множество увреждания
Монтесори вкъщи. Околен свят Монтесори вкъщи. Околен свят Обогатяващото педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст Обогатяващото педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст
Какво трябва да знаете за детето си Какво трябва да знаете за детето си Най-важното за възпитанието според Монтесори, Корчак, Макаренко, Ериксон, Виготски Най-важното за възпитанието според Монтесори, Корчак, Макаренко, Ериксон, Виготски