Chania

ЛОГОПЕДИЯ

Лекции по когнитивна психология за логопеди
Лекции по когнитивна психология за логопеди
 
 
Техника на говора
Техника на говора
Теория и методика на говорната техника
Теория и методика на говорната техника
Логопедия, описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения Логопедия, описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения Говорна терапия + приложение Говорна терапия + приложение
Логоритмична терапия Логоритмична терапия Четенето и свързани фактори Четенето и свързани фактори
Нарушения на писмената реч, част I - Практическо ръководство за корекция Нарушения на писмената реч, част I - Практическо ръководство за корекция Нарушения на четенето, част II - Практическо ръководство за корекция Нарушения на четенето, част II - Практическо ръководство за корекция
Движение и език Движение и език Ранно езиково развитие Ранно езиково развитие
Специфични артикулационни нарушения през детството Специфични артикулационни нарушения през детството От симптома към диагнозата в логопедичната практика От симптома към диагнозата в логопедичната практика
Психолингвистика Психолингвистика Играй и познай Играй и познай
Момчето, което не можеше да казва "Р" - как да се научим да произнасяме правилно трудния звук Момчето, което не можеше да казва "Р" - как да се научим да произнасяме правилно трудния звук Сборник формуляри за логопедичната практика Сборник формуляри за логопедичната практика
Моята звукотека+CD - учебно помагало по логопедия Моята звукотека+CD - учебно помагало по логопедия Монтесори вкъщи - развитие на речта Монтесори вкъщи - развитие на речта
Реч - лесна, сладка и омайна Реч - лесна, сладка и омайна Нарушения в овладяването на писмения език Нарушения в овладяването на писмения език
500 съвета от логопеда: Нарушения на речта 500 съвета от логопеда: Нарушения на речта Основи на логопедията Основи на логопедията
Речево развитие чрез автодидактични игри Речево развитие чрез автодидактични игри Мълчанието: Представи и нагласи към невербалната комуникация при българи Мълчанието: Представи и нагласи към невербалната комуникация при българи