Chania

- Логопедия
- Дислексия
- Аутизъм
- Деца със специални образователни потребности
- Тест за интелигентност
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Семейство и семейна терапия
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Психология
- Психоанализа и психотерапия
- Детска психология

- Популярна психология

- Книги за общуването с детето

- Образователни книжки за деца

- Помагала за детската градина

- Физическо възпитание 

- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Самоусвършенстване
- Книги за общуването

- Мениджмънт и управление

- Езикът на тялото

Теория и терапия на психичните разтройства   Теория и терапия на психичните разтройства

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Израстването на личността

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях

Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства   Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства

Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение   Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение

Лекции по когнитивна психология за логопеди   Лекции по когнитивна психология за логопеди

Осъзнатият път през депресията   Осъзнатият път през депресията

 

 

ЛОГОПЕДИЯ

Моята тетрадка Монтесори за буквите и звуковете
Моята тетрадка Монтесори за буквите и звуковете
Формуляри в помощ на логопедичната практика
Формуляри в помощ на логопедичната практика
Развитие на речта - помагало за самостоятелна подготовка Развитие на речта - помагало за самостоятелна подготовка Пет артикулационни приказки с Бърборка
Пет артикулационни приказки с Бърборка
Лекции по когнитивна психология за логопеди
Лекции по когнитивна психология за логопеди
Артикулационни нарушения. Ръководство за терапия
Артикулационни нарушения. Ръководство за терапия
Техника на говора
Техника на говора
Теория и методика на говорната техника
Теория и методика на говорната техника
Логопедия, описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения Логопедия, описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения Говорна терапия + приложение Говорна терапия + приложение
Логоритмична терапия Логоритмична терапия Четенето и свързани фактори Четенето и свързани фактори
Нарушения на писмената реч, част I - Практическо ръководство за корекция Нарушения на писмената реч, част I - Практическо ръководство за корекция Нарушения на четенето, част II - Практическо ръководство за корекция Нарушения на четенето, част II - Практическо ръководство за корекция
Движение и език Движение и език Ранно езиково развитие Ранно езиково развитие
Специфични артикулационни нарушения през детството Специфични артикулационни нарушения през детството От симптома към диагнозата в логопедичната практика От симптома към диагнозата в логопедичната практика
Психолингвистика Психолингвистика Играй и познай Играй и познай
Момчето, което не можеше да казва "Р" - как да се научим да произнасяме правилно трудния звук Момчето, което не можеше да казва "Р" - как да се научим да произнасяме правилно трудния звук Сборник формуляри за логопедичната практика Сборник формуляри за логопедичната практика
Моята звукотека+CD - учебно помагало по логопедия Моята звукотека+CD - учебно помагало по логопедия Монтесори вкъщи - развитие на речта Монтесори вкъщи - развитие на речта
Реч - лесна, сладка и омайна Реч - лесна, сладка и омайна Нарушения в овладяването на писмения език Нарушения в овладяването на писмения език
500 съвета от логопеда: Нарушения на речта 500 съвета от логопеда: Нарушения на речта Основи на логопедията Основи на логопедията
Речево развитие чрез автодидактични игри Речево развитие чрез автодидактични игри Мълчанието: Представи и нагласи към невербалната комуникация при българи Мълчанието: Представи и нагласи към невербалната комуникация при българи
Функционална специализация на мозъка в норма и при речева патология
Функционална специализация на мозъка в норма и при речева патология