Chania

ЛОГОПЕДИЯ

Лекции по когнитивна психология за логопеди
Лекции по когнитивна психология за логопеди
Артикулационни нарушения. Ръководство за терапия
Артикулационни нарушения. Ръководство за терапия
Техника на говора
Техника на говора
Теория и методика на говорната техника
Теория и методика на говорната техника
Логопедия, описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения Логопедия, описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения Говорна терапия + приложение Говорна терапия + приложение
Логоритмична терапия Логоритмична терапия Четенето и свързани фактори Четенето и свързани фактори
Нарушения на писмената реч, част I - Практическо ръководство за корекция Нарушения на писмената реч, част I - Практическо ръководство за корекция Нарушения на четенето, част II - Практическо ръководство за корекция Нарушения на четенето, част II - Практическо ръководство за корекция
Движение и език Движение и език Ранно езиково развитие Ранно езиково развитие
Специфични артикулационни нарушения през детството Специфични артикулационни нарушения през детството От симптома към диагнозата в логопедичната практика От симптома към диагнозата в логопедичната практика
Психолингвистика Психолингвистика Играй и познай Играй и познай
Момчето, което не можеше да казва "Р" - как да се научим да произнасяме правилно трудния звук Момчето, което не можеше да казва "Р" - как да се научим да произнасяме правилно трудния звук Сборник формуляри за логопедичната практика Сборник формуляри за логопедичната практика
Моята звукотека+CD - учебно помагало по логопедия Моята звукотека+CD - учебно помагало по логопедия Монтесори вкъщи - развитие на речта Монтесори вкъщи - развитие на речта
Реч - лесна, сладка и омайна Реч - лесна, сладка и омайна Нарушения в овладяването на писмения език Нарушения в овладяването на писмения език
500 съвета от логопеда: Нарушения на речта 500 съвета от логопеда: Нарушения на речта Основи на логопедията Основи на логопедията
Речево развитие чрез автодидактични игри Речево развитие чрез автодидактични игри Мълчанието: Представи и нагласи към невербалната комуникация при българи Мълчанието: Представи и нагласи към невербалната комуникация при българи