ChaniaКинезитерапия в педагогическата практика
Кинезитерапия в педагогическата практика
Автор: Свтлано Янчева ,Незабравка Генчева
Издателство: Авангард прима
Каталожен №: 97425_YAN_01
ISBN: 978-619-239-742-5
Категория: Педагогика, Физиотерапия
Година: 2022
Размер: A4
Корица: Мека
Страници: 158

НЯМА НАЛИЧНОСТ
Поръчай
ОПИСАНИЕ

Учебникът е съставен съобразно учебната програма на задължителната дисциплина „Кинезитерапия” от учебния план на студентите от специалност „Физическо   възпитание” във Факултет "Педагогика" на Националната спортна академия „В.Левски”.

Целта на обучението е студентите да получат основни познания за използването на кинезитерапевтични средства във връзка с профилактиката и лечението на по-чести заболявания, предимно в детската и младата възраст.

Компетенциите, които трябва да придобият бъдещите педагогически спортни специалисти са разпознаване на някои функционални нарушения,

правилно и адекватно прилагане на:

  • физически упражнения (предимно при нарушения на телодържането  и лекостепенни гръбначни изкривявания)
  • познаване на кинезитерапевтични подходи при отклонения в здравето (главно при обменни и дихателни нарушения)
  • използване на кинезитерапевтични средства за преодоляване на някои нарушения, свързани със заболявания и увреждания

Учебникът може да се ползва от студентите в професионално направление „Спорт“ и от всички интересуващи се  от разглежданите тематики.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод
Глава първа
Същност и задачи на кинезитерапията. Кинезитерапевтични средства. Обща теория и методика на кинезитерапията.
1.Същност и задачи на кинезитерапията.
2.Кинезитерапевтични средства.
2.1.Гимнастически упражнения
2.1.1.Гимнастически упражнения според въздействието им върху анатомични структури.
2.1.2.Упражнения с поред характера на мускулното съкращение.
2.1.3.Упражнения според характера на физическото натоварване.
2.1.4.Упражнения според характера на движението.
2.1.5.Коригиращи (изправителни) упражнения.
2.1.6.Равновесни упражнения.
2.1.7.Дихателни упражнения.
2.2.Спортно-приложни упражнения
2.3.Игри
3.Обща теория и методика на кинезитерапията.
3.1.Клинико-физиологичнаобосновка за лечебното въздействие на физическите упражнения.
3.2.Общи изисквания за прилагането на физически упражнения.
3.3.Форми на кинезитерапия и структура на заниманията.
3.4.Периоди на кинезитерапия и режими на двигателна активност.
3.4.1.Периоди на кинезитерапия
3.4.2.Режими на двигателна активност
3.5.Показания и противопоказания за прилагане на кинезитерапия.
3.6.Контрол върху състоянието по време на занимания.
3.7.Оценка за ефективността на кинезитерапията.
Тестови въпроси
Глава втора
Здраве и болест, причини и механизми за развитието на заболявания. Основни патологични процеси.
1.Здраве и болест
2.Причини и механизми за развитието на заболявания.
2.1.Причини за развитието на заболявания.
2.2.Механизми за развитие на заболявания.
3.Основни патологични процеси.
3.1.Патология на клетката
3.2.Нарушения на кръвообращението
3.3.Възпаление
3.4.Приспособителнипроцеси
3.5.Компенсаторнипроцеси
3.6.Стереотипнипатологичнипроцеси
Тестови въпроси
Глава трета
Дихателни нарушения. Дихателнагимнастика. Кинезитерапия при заболявания на дихателната система.
1.Дихателни нарушения.
2.Дихателна гимнастика.
3.Кинезитерапия при заболявания на дихателната система.
Тестови въпроси
Глава четвърта
Кинезитерапия при сърдечно-съдови заболявания.
Кинезитерапия при ревматични заболявания с увреждане на сърцето.
1.Заболявания на сърцето
2.Сърдечно-съдови заболявания в детската възраст
3.Кинезитерапия при сърдечно-съдови заболявания
4.Кинезитерапия при ревматични заболявания с увреждане на сърцето
Тестови въпроси
Глава пета
Кинезитерапия при заболявания на храносмилателната система в детско-юношеската възраст.
Тестови въпроси
Глава шеста
Кинезитерапия при заболявания на обмяната на веществата в училищна възраст.
1.Затлъстяване
2.Захарен диабет
Тестови въпроси
Глава седма
Кинезитерапия при травми на опорно-двигателния апарат. Кинезитерапия при ставни и ревматични заболявания.
1.Кинезитерапия при фрактури на костите на крайниците
2.Кинезитерапия при травми на ставите
3.Профилактика на травматизма
4.Кинезитерапия при ставни и ревматични заболявания
Тестови въпроси
Глава осма
Кинезитерапия при неврологични заболявания в детска възраст.
1.Неврологични заболявания в детско-юношеската възраст.
2.Кинезитерапия при детска церебрална парализа. 104
3.Детски неврози.
4.Увреждания на периферната нервна система.
Тестови въпроси
Глава девета
Гръбначни изкривявания.
1.Функции на гръбначния стълб.Стойка
2.Същност,причини,видове гръбначни изкривявания.
2.1.Същност на гръбначните изкривявания.
2.2.Причини за гръбначни изкривявания.
2.3.Видове гръбначни изкривявания.
3.Методи за диагностициране на гръбначни изкривявания.
4.Кинезитерапия при гръбначни изкривявания
Тестови въпроси
Глава десета
Деформации на гръдния кош и ходилото.
1.Деформации на гръдния кош.
2.Деформации на ходилото. Плоскостъпие.
Тестови въпроси
Глава единадесета
Адаптирана физическа активност.
1.Адаптирана физическа активност–същност,насоки,цели,аспекти.
2.Адаптирано физическо възпитание.
3.Спорт за лица с увреждания.
4.Конна езда.
5.Адаптирана физическа активност при по-чести нарушения в развитието, свързани с интелектуален дефицит.
Тестови въпроси

 

 

 

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки

Декларация за поверителност