Chania

Най-важното за възпитанието според Монтесори, Корчак, Макаренко, Ериксон, Виготски
 

Най-важното за възпитанието според Монтесори, Корчак, Макаренко, Ериксон, Виготски

Код: 2553ASNEV15
Автор: Нели Аникеева
Издателство: Асеневци
Година: 2017
Страници: 116

Цена: 9.95 лв.

 


Описание

В книгата "Най-важното за възпитанието според Монтесори, Корчак, Макаренко, Ериксон, Виготски" са засегнати основни теми и въпроси свързани със специфичните моменти от развитието на детската психика. Кратко, достъпно и ясно са описани методите, които ще улеснят и подпомогнат всеки родител да премине този дълъг, но и сладък път на общуване с детето.

За описание и характеризиране на тези моменти ще се обърнем към теориите и опита на едни от най-ярките личности в сферата на педагогиката и психологията - Мария Монтесори, Януш Корчак, Антон Макаренко, Ерик Ериксон, Лев Виготски. Всички те са светила в световен мащаб и радетели за детското развитие и щастие.

Някой от най-важните въпроси, които се разглеждат в книгата, са:
  • как родителите да помагат адекватно във всички периоди от развитието на детето;
  • как в умението им да обичат да се включи и способността да разбират детския език, детските желания и постъпки;
  • как най-точно да организират пространството на детето;
  • на какъв етап да включват различните видове дейност;
  • как детето хармонично да развие всичките способности;
  • как родителите да се научат да разбират своите деца, да решават трудните проблеми и да направят общуването с децата приятно и полезно
 

Съдържание

 
Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология