Категории
- Логопедия
- Аутизъм
- Ученици със СОП
- Дислексия
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Хиперактивни и трудни деца
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Академична психология
- Психология
- Детска психология
- Популярна психология
- Социална психология
- Психоанализа
- Психиатрия, психотерапия
- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Възпитание и отглеждане на дете
- Самоусвършенстване
- Невролингвистично програмиране
Теория и терапия на психичните разтройства
  Теория и терапия на психичните разтройства
Да разбираме децата. Значението на първите три години от живота
  Да разбираме децата. Значението на първите три години от живота
Ръководство по изследване на детето Част II
  Ръководство по изследване на детето Част II
Случаи от практиката на клиничния психолог
  Случаи от практиката на клиничния психолог
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
  Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Работа с деца с агресивно поведение
  Работа с деца с агресивно поведение
Теория и практика на консултирането и психотерапията
  Теория и практика на консултирането и психотерапията
Как да говорим така, че тийнейджърът да слуша
  Как да живеем с аутизъм и синдром на Аспергер (Практически стратегии за родители и специлисти)
Утопия за реалисти
 
Самоусвършенстване
Популярна психология
Утопия за реалисти
 
Да разбираме децата. Значението на първите три години от живота  
Да разбираме децата. Значението на първите три години от живота
Мария Монтесори, 2018, Стр: 222, Издателство Асеневц, ISBN: 978-619-7356-45-8
 
Цена: 19,90 лева
Анотация

Книгата е посветена на най-важния период от изграждането на човека – първите три години. Тогава се развива индивидуалността и се полагат основните качества на личността.

Тези качества остават у човека през целия му жизнен път и определят неговото отношение към живота, към обкръжаващия свят и са решаващи за успешната му самореализация и щастие. Това убеждение на Мария Монтесори се споделя и от съвременната педагогика и психология.

В тази книга д-р Монтанаро не само подробно разяснява основните теоретични аспекти на метода Монтесори за възрастта 0-3 г., но и дава на възрастните толкова важните практически знания и препоръки за това как правилно да организират ежедневието на детето, как да му помогнат да се развие оптимално и да реализира своя уникален природен потенциал.

Тук ще научите повече и за пренаталния живот; връзката между майката и детето по време на бременността; раждането и симбиотичния живот през първите седмици. Специално внимание е отделено на ролята на бащата по време на бременността, раждането и при постигането на автономност и независимост на детето.

Разглежда се и комуникацията с детето и кризите в развитието през първите три години, потенциалът на мозъка, попиващият ум, развитието на координирано движение и изучаването на няколко езика.

Книгата е написана с много любов. Тя е изключително приятна за четене и лесна за възприемане.

Съдържание

Предговор

Част I. Образованието в „помощ на живота“
Пренатален живот
Въведение
Развитието на нервната система
Сетивното богатство на пренаталния живот
Детското преживяване за себе си
Връзката между майката и детето по време на бременността
Различни стадии на съзнание у плода
Подготовка за раждането

Раждане: раздяла и привързаност
Продължение на преживяванията: различно място, но същото лице
Отправните точки на новороденото
Раздяла и привързаност
Понятието „външна бременност“
Значението на безпомощността на новороденото
Основните потребности на новороденото

Симбиотичният живот през първите - седмици
Значение и предимства на симбиотичния живот
Храна за биологично благополучие
Храна за човешките взаимоотношения
Мъдростта на живота
Основно доверие

Присъствието на бащата
Какво означава да си баща?
Важността на двамата родители
Бащата по време на бременността
Бащата по време на раждането
"Защитната бариера" на симбиотичния живот
Бащата като помощник при постигането на автономност и независимост

Част II. Всичко, което правим с детето, е „образование“
Значението на майчината грижа
Какво е майчината грижа?
Държането на ръце при кърмене и за по-голяма близост
Обслужване на детето с цел осигуряване на грижи и социално взаимодействие
Вътрешно психосоматично единство

Комуникация с детето
Въведение
Невербална комуникация при новороденото
Специалната комуникация между майката и детето
Комуникация и познание

Потенциалът на мозъка и попиващият ум
Забележителният мозък
Човешкият "хардуер"
Двете мозъчни полукълба
Попиващият ум
Различните компоненти на човешкия ум

Отбиване
Храна и независимост
Ново отношение със средата
Подготовка за отбиване
Смесено и изкуствено хранене

Част III. Интегрирано развитие на човешкото същество
Развитие на координирано движение
Въведение
Различни етапи на движение
Среда за движение
Движение и познание
Значение на дрехите за движението

Развитието на езика
Мистерията на говоримия език
Етапи на езиковото развитие
Предвербален период
Вербален период
Изучаване на няколко езика

Кризите в развитието през първите три години
Увод
Кризата на раждането
Кризата на отбиването
Кризата на опозицията

Детското образование и бъдещето на човечеството
Заключение


 
Категории
- Зрително затруднени
- Слухови нарушения
- Физическо възпитание
- Детски образователни игри
- Музикотерапия
- Тестове за интелигентност
- Семейство и семейна терапия
- Езикът на тялото
- Книги за общуване
Четенето и свързани фактори
  Четенето и свързани фактори
Играта и децата със специални образователни потребности
  Играта и децата със специални образователни потребности
Ятрогения или освобождаваща психотерапия
  Ятрогения или освобождаваща психотерапия
Етикит за всеки ден
  Тормоз в училище. Насилникът, жертвата и наблюдателят
Детска невропсихология
  Детска невропсихология
Теория и методика на говорната техника
  Теория и методика на говорната техника
Вътрешният свят и неговото представяне
  Вътрешният свят и неговото представяне
Драмата на надареното дете и търсенето на истинския Аз
 
Детска психология
Драмата на надареното дете и търсенето на истинския Аз
Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
  Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
Параноя и параноялни състояния
 
Параноя и параноялни състояния
Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
  Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
Детството, познато и нипознато - от инфантицида до дигиталното детство
  Детството, познато и нипознато - от инфантицида до дигиталното детство
Оценка на личностови разстройства
  Оценка на личностови разстройства
Психология на емоциите
  Психология на емоциите

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
Доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.